Steunmaatregelen in verband met het Coronavirus

Steunmaatregelen voor ondernemers

Update 16 oktober 2020:

Inmiddels zijn we al een aantal 'Corona-maanden' verder. De tweede golf is gekomen en veel van onze cliënten kijken met enige spanning naar de persconferenties of zij hun werk nog mogen uitvoeren. 

Zo verschillend als het Coronavirus mensen treft, zo ook worden onze cliënten in zeer verschillende maten geraakt. De één kan zijn werkzaamheden als ondernemer moeiteloos voortzetten, de ander zit al heel wat maanden verplicht thuis en weet niet meer welk toekomstperspectief je mag verwachten. Ook zijn de verschillen groot hoe makkelijk mensen nieuwe wegen kunnen zoeken en vinden om te doen waar ze goed in zijn en om afnemers te vinden die daar behoefte aan hebben. Met maatregelen die vaak wijzigen en ook op zeer korte termijn is het een onrustige tijd waar het voor velen moeilijk is om te zoeken naar een toekomstperspectief. 

We worden soms neerslachtig als we cliënten spreken die op dit moment geen inkomsten hebben en momenteel geen uitzicht meer zien in de tijd. Maar gelukkig zijn er ook vele cliënten die we spreken die nieuwe, vaak onverwachte, wegen hebben gevonden om te ondernemen. Alhoewel de regelingen van overheid er zijn om veel van onze cliënten financieel te ondersteunen en die ondersteuning in vaak meer dan welkom, geeft werk mensen zoveel meer dan alleen hun inkomen. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste fiscale corona-maatregelen voor onze cliënten tot nu toe:

Tozo
Deze regeling met inmiddels Tozo 3 kent weliswaar steeds iets strengere voorwaarden maar is toch een belangrijke steun voor velen. Voor meer informatie kan je in eerste instantie het beste terecht bij je eigen gemeente. 

Wanneer er geen perspectief meer is binnen de Tozo en de bood toch hoog is, vergeet dan niet dan je in die situatie vaak ook gebruik kunt maken van de 'gewone BBZ' regeling.

Versoepeling urencriterium
Het is mogelijk dat ondernemers niet voldoen aan het urencriterium in 2020. Om ondernemers tegemoet te komen is besloten dat in de periode 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 je er van uit mag gaan dat je ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Ook als dat in werkelijkheid niet is gelukt. Heb je meer uren gemaakt zorg dan dat je dit aannemelijk kunt maken. Gezien de ontwikkelingen verwachten we dat deze regeling verder wordt uitgebreid. Tevens geldt dat, wanneer je normaal gesproken een piek in je werkzaamheden hebt in deze periode je de uren van 2019 aan mag houden voor je urenverantwoording.

Togs en TVL
De Togs was de eerste wijze waarop de overheid voor specifieke branches tegemoet wilde komen aan de problemen rondom vaste lasten in de eerste lockdown. De TVL is de opvolger en geeft mensen ruimte om, zolang de branche waarin je werkt verplicht niet het werk kan uitvoeren en je wel vaste lasten hebt, deze deels op te vangen met een vergoeding daarvoor. Deze regeling vraag je aan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Bijzonder Uitstel van Betaling
Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen is er de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen.  Dit uitstel geldt voor 3 maanden en hiervoor kun je zelf een motivering schrijven. Wanneer je langer dan 3 maanden uitstel wilt, en het < 20.000 euro aan belastingschuld betreft kun je dit zelf. Pas bij een belastingschuld > 20.000 euro is een aanvullende motivering vanuit ons kantoor nodig. 

Belastingrente
De belastingrente is voorlopig collectief verlaagt naar 0,01%. Deze regeling is tot 1 oktober maar wordt gezien de omstandigheden waarschijnlijk verlengt. Op deze wijze worden de cliënten die met belastingschulden zitten in deze tijd ondersteunt vanuit de belastingdienst. 

Now
Voor iedereen met personeel waar geen werk voor is zijn er de verschillende NOW regelingen. 

================================================== -->