Steunmaatregelen in verband met Covid-19

Steunmaatregelen voor ondernemers

Update 31 maart 2020:

Tozo
Aanvullend op eerdere berichten willen we benadrukken dat als je een aanvraag wilt indienen voor de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) dat je dit dan moet doen via de website van je woongemeente.

Zorg ervoor dat je via de corona pagina van je gemeente een aanvraag indient. Zo voorkom je dat je de 'gewone BBZ' regeling aanvraagt. De normale regeling vereist namelijk veel meer informatie dan die nu voor de Tozo noodzakelijk is.

Togs
Wanneer je denkt recht te hebben op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (Togs)
dien gewoon je aanvraag in, dit omdat de sectoren die recht hebben op een tegemoetkoming steeds uitgebreid wordt. 
als je de juiste gegevens doorgeeft wordt binnen 3 weken je aanvraag goedgekeurd en binnen 1 week uitbetaald.

Bijzonder Uitstel van Betaling
Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen is er de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen.  Dit uitstel geldt voor 3 maanden en hiervoor kun je zelf een motivering schrijven. Wanneer je langer dan 3 maanden uitstel wilt is waarschijnlijk een aanvullende motivering vanuit ons kantoor nodig. Meer informatie zoals waar je brief naartoe moet staat op de website van de belastingdienst.


Update 24 maart 2020:

Op 17 maart 2020 werd er een opvangrijk pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers bekendgemaakt.

Inmiddels wordt er steeds meer duidelijk over wat de maatregelen inhouden. 

We hebben onze cliënten per e-mail geïnformeerd. Heb je geen e-mail gehad, maar wil je die in de toekomst wel ontvangen geef dit dan even aan bij ons secretariaat per e-mail

Wij hebben de indruk dat de maatregelen die nu genomen zijn echt gaan helpen om jullie financieel door deze zware tijd heen te loodsen. We vinden het belangrijk om jullie dat alvast te laten weten. Het is nog te vroeg om na te denken over de wat langere termijn vanaf juni. Ook daar gaan we natuurlijk mee aan de slag.

Houd onze website dus in de gaten voor meer informatie.

Je kunt de door ons verstuurde nieuwsbrief van 24-03-2020 hieronder teruglezen

Wanneer er meer informatie is over deze maatregelen die relevant is voor onze cliënten kunt u een nieuwe nieuwsbrief verwachten op onze website.

Nieuwsbrief steunmaatregelen Corona 25-3-2020


================================================== -->