Skip to main content

De kleine-ondernemersregeling vanaf 2020

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de bestaande kleine-ondernemersregeling vervangen door een systeem waarbij je vrijstelling kunt krijgen over je omzet in plaats van een afdrachtvermindering. We leggen hier uit hoe de nieuwe regeling in elkaar zit en hoe de aanvraag verloopt. Onze cliënten voor wie dit relevant is ontvangen na de zomer van 2019 individueel advies hoe om te gaan met deze verandering

Wie komt in aanmerking voor deze regeling

Wanneer je omzet waar je in principe BTW over zou moeten rekenen per jaar minder is dan € 20.000, kun je aanspraak maken op deze nieuwe regeling. Daarbij moet je omzet waarbij je de BTW verlegd naar de afnemer, bijvoorbeeld bij een opdrachtgever in een ander EU land, ook meetellen. Omzet over export tel je ook mee.

Vrijgestelde prestaties tel je niet mee in deze omzet.

Anders dan in de oude regeling kunnen stichting, verenigingen en BV's ook gebruik maken van de vrijstelling.

Hoe werkt de vrijstelling

Vrijstelling betekent:

  • dat je geen aangifte omzetbelasting hoeft te doen

  • dat je geen BTW op je rekeningen vermeldt

  • dat je geen BTW mag terugvragen op je kosten, je mag dan het kostenbedrag inclusief btw als zakelijke kosten opnemen

Wanneer moet je een keuze maken en kun je die keuze herzien

De keuze om al dan niet gebruik te maken kun je eens in de drie jaar maken. Waarbij het aanvragen van de vrijstelling als eerste keuzemoment wordt gezien. Als je dus voor 2020 gebruik maakt van de vrijstelling, kun je daar pas in 2022 weer vanaf.

Je vraagt de vrijstelling uiterlijk 4 weken voordat deze ingaat aan. Voor 2020 is deze termijn eenmalig verlengt tot 6 weken. Dat betekent dat je aanvraag uiterlijk 20 november 2019 bij de belastingdienst binnen moet zijn. Je kunt de aanvraag vanaf 1 juni 2019 indienen. Meer informatie over de procedure is dan ook te vinden op de site van de  belastingdienst.

Aandachtspunten bij je keuze

Een gevolg van de nieuwe regeling is dat je kosten omhoog gaan doordat je de BTW op je kosten niet meer terug mag vragen. Wanneer je alleen voor ondernemers werkt die de BTW op jouw facturen terug kunnen vragen is het gunstiger om géén gebruik te maken van de geboden vrijstelling. Heb je veel of alleen maar opdrachtgevers die geen BTW kunnen terugvragen, veelal particulieren, dan is die vrijstelling wél gunstig. Houdt dan rekening met de verhoging van je kosten doordat je geen BTW meer mag terugvragen voordat je je prijs bepaalt.

Wat gebeurt er als je omzet boven de grens voor vrijstelling uitkomt

Wanneer je gebruik maakt van de vrijstelling en je komt in een kalenderjaar toch boven de € 20.000 potentieel belaste omzet, dan is vanaf de factuur waarbij dat gebeurt de vrijstelling afgelopen. Vanaf dat moment mag je de BTW op je kosten weer terugvragen. Dat vraagt wel wat van je boekhouding, want je moet goed in de gaten houden of je de € 20.000 omzet overschrijdt. Je kunt pas drie jaar nadat je boven deze grens bent uitgekomen weer opnieuw aanspraak maken op deze vrijstelling.