Skip to main content

Een btw-aangifte

Regelmatig

De aangifte omzetbelasting kent een aantal tijdvakken. De meest voorkomende is de aangifte per kwartaal. De betekent dat je na afloop van het kwartaal een maand de tijd krijgt om aangifte te doen en afhankelijk van de uitkomst het verschuldigde bedrag af te dragen. Als strafmaatregel of op verzoek kan er aangifte per maand worden gedaan. In de situatie dat er structureel weinig omzetbelasting is verschuldigd op jaarbasis kan er aangifte per jaar worden gedaan.

Wel ondernemer, geen aangifte

In een aantal situaties ben je wel ondernemer voor de btw, maar is er geen aangifteplicht. Wanneer iemand alleen vrijgestelde prestaties levert, bijvoorbeeld als schrijver, kan je van de aangifteplicht worden ontheven. Datzelfde geldt ook voor ondernemers die structureel geen btw afdragen en terugvragen.

Uitstel

Het kan voorkomen dat je op het laatste moment nog bedenkt dat er een aangifte omzetbelasting moet worden gedaan. Voor aangiften omzetbelasting kan geen uitstel worden verkregen. Het is een veel voorkomend misverstand dat voor de aangifte omzetbelasting dezelfde uitstelregeling geldt als voor de inkomstenbelasting. De reden voor het verschil in behandeling is simpel. De aangifte omzetbelasting is binnen een minuut ingevuld, als je boekhouding maar op orde is. En dat de primaire boekhouding regelmatig op orde wordt gebracht mag van een zelfstandige wel verwacht worden. Het niet tijdig doen van je aangifte leidt tot een boete. Bij herhaald verzuim wordt de boete allengs groter. Bovendien loop je de kans dat je voortaan met een hogere frequentie aangifte moet doen.

De eenvoudige aangifte

Hieronder een kort stappenplan voor de aangifte. Transacties met het buitenland, de kleine-ondernemersregeing, privé correcties en andere complexe elementen slaan we hier over en worden in een ander artikel behandeld.

Stap 1: je inloggegevens opzoeken. Zorg dat je je gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand hebt. Doe de aangifte via de website van de belastingdienst.

Stap 2: de opbrengst exclusief omzetbelasting. Neem de gegevens over uit je boekhouding of berekenen in noodgevallen op grond van je facturen de belaste opbrengsten. Het gaat om de facturen die je verzonden hebt in de periode waarover je aangifte moet doen. Ook al heb je de opbrengst van die facturen nog niet ontvangen. De factuurdatum is het criterium.

Stap 3: de omzetbelasting op kosten. De omzetbelasting die op kosten drukt is terugvorderbaar wanneer en voor zover je je ondernemer bent. Je kunt die omzetbelasting overnemen uit je kostenoverzicht. Wanneer je dat niet hebt bijgewerkt kan je het berekenen door je hele stapel kostenfacturen te nemen en met behulp van een calculator alle bedragen voor omzetbelasting op te tellen. Blindelings, zonder na te denken over het percentage, en zonder je af te vragen waarom op de ene factuur wel, en op de andere factuur geen omzetbelasting voorkomt. Je mag de omzetbelasting niet berekenen uit een factuur. Omzetbelasting is terugvorderbaar wanneer die op een factuur vermeld staat en voor zover de kosten gemaakt zijn voor belaste prestaties. Het nu opgetelde bedrag vul je op het aangiftebiljet in bij vraag 5b, waar gevraagd wordt naar de 'voorbelasting'.

Stap 4: het berekenen van het eindbedrag. Bij vraag 5c berekent het programma het verschil tussen de verschuldigde omzetbelasting en de terugvorderbare omzetbelasting. Als het bedrag negatief is, dat wil zeggen dat het bedrag bij 5b hoger is dan het bedrag bij 5a, dan krijg je belasting terug. Als het bedrag positief is, dan moet je per saldo omzetbelasting afdragen.

Stap 5: betalen. Wanneer uit deze aangifte een te betalen bedrag komt, moet dat uiterlijk op de uiterste indieningsdatum bij de belastingdienst binnen zijn. Betalen kun je per bank. Wanneer je op het echt allerlaatste moment hiermee bezig bent rest niets anders dan een spoedoverboeking te regelen bij de bank.

En daarna?

Bij zo'n aangifte kan natuurlijk van alles fout gaan. Misschien zie je dingen over het hoofd; misschien heb je vragen overgeslagen die achteraf gezien toch relevant zouden zijn geweest. Fouten zijn herstelbaar. Wanneer later de jaarrekening wordt gemaakt aan de hand van de boekhouding die je dan wel in orde hebt, wordt ook de omzetbelasting over het hele jaar herberekend. Dan vragen we later om een naheffing of om een teruggave van omzetbelasting. Het belangrijkste nu is dat de aangifte tijdig gedaan is, voor een redelijk juist bedrag, en dat er geen boetes worden opgelegd wegens het niet doen van een aangifte. Wanneer later de herberekening tot een grote naheffing leidt, kan er alsnog een boete worden opgelegd omdat je te weinig omzetbelasting hebt afgedragen.

Wat je absoluut niet moet doen

Een aangifte gewoon maar op € 0 stellen, alsof je in de aangifteperiode geen opbrengsten of kosten hebt gemaakt mag niet. Die aangifte kan je een forse boete opleveren. Besef bovendien dat, wanneer je later alsnog de af te dragen omzetbelasting aan moet geven, je ook nog eens kans loopt op een rente-naheffing en een boete die aan het te betalen bedrag is gerelateerd.