Skip to main content

Aanslagen, bezwaar en beroep

De eerste aanslag

Voor de inkomstenbelasting bereken je zelf het belastbaar inkomen. Je verwerkt dat inkomen in een aangiftebiljet. De belastingdienst controleert deze aangifte en stelt daarna vast hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Dat wordt je gemeld in een (voorlopige) aanslag. Deze aanslag ontvang je in beginsel binnen 3 maanden na het indienen van de aangifte, of er moet nader onderzoek zijn ingesteld. Na het ontvangen van de voorlopige aanslag moet je vervolgens binnen een zekere tijd betalen. 

Onderzoek en definitieve aanslag

Wanneer je een voorlopige aanslag ontvangt geeft de belastingdienst zichzelf nog enige ruimte. Tot het opleggen van de definitieve aanslag is er ruimte voor het stellen van vragen. Wanneer er een definitieve aanslag is opgelegd kan de belastingdienst die alleen herzien als er een nieuw feit gevonden wordt (iets wat ze niet alleen op basis van de aangifte hadden kunnen weten).

Bezwaar

Wanneer de belastingdienst afwijkt van de aangifte bij het opleggen van de aanslag zijn er twee mogelijkheden. Of je legt je erbij neer bijvoorbeeld omdat je inziet dat het verkeert was of je gaat in bezwaar. In een bezwaar geef je aan waar je het niet mee eens bent en waarom niet. Je kan hier ook vragen om uitstel van betaling gedurende het behandelen van het bezwaar. 

Uitspraak op bezwaar en beroep

Wanneer de belastingdienst besluit dat je bezwaar terecht is wordt de aanslag aangepast. Als dat niet het geval is kan je in beroep en vanaf dat moment komt de belastingrechter in beeld. Het formele traject voert nog veel verder, maar er zijn redelijk veel belastingplichtigen die tot en met de bezwaarfase contact hebben met de belastingdienst. Het vervolg is gelukkig slechts voor een beperkte groep weggelegd want dat is een tijdrovende en intensief traject.