Elektronische kopieën van aanslagen

Controle

Wanneer je daarmee akkoord bent gegaan krijgen wij van iedere aanslag die de belastingdienst aan je heeft opgelegd een elektronische kopie. Dat biedt ons de mogelijkheid om effectiever en vooral tijdiger controle uit te oefenen op de juistheid van de aanslagen. In verband met bezwaartermijnen is dat een groot voordeel. Bovendien kunnen we er dan zekerder van zijn dat onze voorspellingen over de nog te verwachten aanslagen juist zijn. 

Veel voorkomende vragen hierover 

 • Vraag 1: Als Beeldrijk kopieën van mijn aanslagen krijgt, krijg ik ze dan zelf nog wel?
  Antwoord: ja. 

 • Vraag 2: Als Beeldrijk kopieën van mijn aanslagen krijgt, hoef ik dan niet meer zelf de kopiëen te maken te versturen?
  Antwoord: nee, dat hoef je niet meer te doen. 

 • Vraag 3: Als Beeldrijk kopieën van mijn aanslagen krijgt, hoef ik dan niet meer zelf de aanslagen te controleren?
  Antwoord: We raden je aan dat toch te blijven doen. Je kunt de uitkomst van een definitieve aanslag vergelijken met de voorspelling die wij eerder hebben gedaan over de hoogte ervan. Bij een voorlopige aanslag kun je kijken of het inkomen waarop de aanslag is gebaseerd nog wel klopt met de werkelijkheid. 

 • Vraag 4: Controleert Beeldrijk alle aanslagen?
  Antwoord: wij controleren de aanslagen inderdaad, maar dan vooral op de aansluiting met de eerder gedane aangiften. 

 • Vraag 5: Van welke aanslagen krijgt Beeldrijk een kopie?
  Antwoord: van de aanslagen inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet. 

 • Vraag 6: Vanaf wanneer kan ik er zeker van zijn dat de aanslagen in kopie naar Beeldrijk zijn gegaan?
  Antwoord: Meestal vanaf een week of vier nadat we de aanvraag hebben gedaan. Als de aanvraag wordt gehonoreerd krijg je daarvan bericht. Alle aanslagen die vóór die datum zijn opgelegd zul je nog aan zelf ons moeten verstrekken. 

 • Vraag 7: Gaat dit allemaal wel goed?
  Antwoord: We hebben er vrij veel ervaring mee. Meestal gaat het goed, maar het komt soms voor dat de belastingdienst de verzending ineens zelfstandig beëindigt. Wij merken dat niet, maar jij krijgt er bericht van. Laat het ons dan even weten. 

Copyright © Beeldrijk. Website: WebLab42. All Rights Reserved