Skip to main content

Het systeem van voorlopige aanslagen

Vooruit betalen

Wanneer je als zelfstandige je inkomen behaalt uit werkzaamheden of uit je onderneming zul je te maken hebben met voorlopige aanslagen in het jaar zelf. Het zijn aanslagen die de belastingdienst oplegt om alvast belasting te laten afdragen over het inkomen, ook al is daarvan nog geen aangifte gedaan. De bedoeling daarvan is het dat je al belasting afdraagt terwijl je het inkomen nog aan het verdienen bent. In die zin wordt de zelfstandige gelijkelijk behandeld als iemand die in loondienst is. Immers, ook die betaalt maandelijks belasting, via inhouding op het loon. Wat je vooraf betaalt op een voorlopige aanslag wordt natuurlijk later verrekend met een definitieve aanslag. Afhankelijk van de definitieve vaststelling van je inkomen krijg je dan belasting terug, of moet je bijbetalen. Je kunt voorlopige aanslagen krijgen voor:

  • inkomstenbelasting 
  • zorgverzekeringswet

Hoe stelt de belastingdienst een aanslag vast? 

Op de achterzijde van de aanslag vind je de berekening van de aanslag. De grondslag van de berekening van de aanslag inkomstenbelasting is het belastbaar inkomen. Als je wilt vaststellen of een aanslag correct is, moet je dus op de achterzijde van de aanslag zoeken naar het bedrag van het inkomen. Maar hoe komt de belastingdienst nu aan dat inkomen in een voorlopige aanslag, terwijl het jaar nog maar net begonnen is? Terwijl je zelf nog niet eens weet hoe het je zal vergaan in het komende jaar. In veel gevallen is de inkomensschatting gebaseerd op het laatst vastgestelde inkomen. Althans wanneer de belastingdienst niet beschikt over andere gegevens. 

Zelf aanvragen of aanpassen

Wanneer je zelf een voorlopige aanslag aanvraagt volgt de belastingdienst die gegevens. Ook een bestaande door de belastingdienst zelf opgelegde aanslag kan je wijzigen. 

Betalingstermijn

De aanslag kan je in één keer betalen, maar dat hoeft niet. Wanneer je in de loop van het jaar een voorlopige aanslag krijgt over dat jaar, mag je in termijnen betalen tot 31 december. 

Is het handig om zo weinig mogelijk vooraf te betalen? 

Het is naar onze mening juist handig om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven. Immers, over je aanslag betaal je ook rente. Een te lage voorlopige aanslag kost je dus gewoon een rentelast en vertekend het beeld hoeveel geld je bezit. Daar kan een schrikeffect bijkomen wanneer de definitieve aanslag uiteindelijk komt voor het juiste bedrag. Dus, wanneer je denkt dat de voorlopige aanslag te laag is, kun je wel degelijk overwegen om de belastingdienst te verzoeken de aanslag hoger vast te stellen. Je hoeft daarin nooit precies te zijn, het gaat om een schatting. Het is wel aan te raden iets lager te gaan zitten dan de werkelijkheid want over een teruggave krijg je geen rente uitbetaald.