Rente

Belastingrente

Wij krijgen vaak vragen over de belastingrente op aanslagen, vooral wanneer die betaald moet worden. Wanneer je een aanslag moet betalen, betaal je daar bovenop rente. Wanneer je een bedrag terugkrijgt op een aanslag krijg je daar meestal geen rentevergoeding voor. Op zich geen eerlijke regeling. De wetgever heeft hiervoor gekozen om mensen te stimuleren een juiste voorlopige aanslag te laten betalen. Vanwege de hoge rente is het niet aantrekkelijk om minder te betalen en omdat je geen vergoeding krijgt is het ook niet prettig om te veel te betalen. 

Formele regels voor de berekening van belastingrente 

De belastingdienst berekend de belastingrente die je moet betalen over het midden van het jaar waarin je de belasting moet betalen tot 6 weken na de dag van dagtekening van de belastingaanslag. Daarop zijn een aantal afwijkingen:

  1. Wanneer je voor 1 mei aangifte doet betaal je geen rente. 
  2. Wanneer je na die tijd aangifte doet mag de belastingdienst rente rekenen tot 6 weken na de belastingaanslag mits de aanslag binnen 3 maanden na het indienen van de aangifte is ingediend. Anders wordt het beperkt tot die maximale termijn
  3. Wanneer de belastingdienst afwijkt van de aangifte mag over de afwijking als nog rente worden berekend, ook als het na de 3 maanden termijn plaats vind. 

Invorderingsrente

Er is naast de heffingsrente ook nog een invorderingsrente. Dat is de rente die je moet betalen als je een belastingaanslag te laat betaalt. De belastingdienst berekent de invorderingsrente over de periode die begint op de eerste dag na de uiterste betaaldatum en eindigt op de dag vóór de dag dat je betaalt. 

De verwerking van betalingen op aanslagen 

Wanneer je een aanslag te laat betaalt verrekent de Belastingdienst eerst de rente en de kosten. Je betaling wordt dan eerst beschouwd als een betaling op de rente en de kosten, en het restant als betaling op de hoofdsom van de aanslag. Wanneer je dan nog te weinig betaald hebt, blijft dat staan als restant van de hoofdsom, en daarover worden dan opnieuw rente en kosten berekend. Pas dus op met het niet betalen van rente en kosten in de verwachting dat die wel worden kwijtgescholden. 

Copyright © Beeldrijk. Website: WebLab42. All Rights Reserved