Uitstel van betaling op aanslagen

Uitstel van betalen voor ondernemers 

Uitstel van betaling aan ondernemers wordt alleen verleend als voor de volledige openstaande schuld zekerheid is gesteld en onder de voorwaarde dat een oplossing wordt nagestreefd die op de toekomst is gericht. Het uitstel kan verleend worden tot maximaal 12 maanden na de vervaldag van de aanslag. Het is in de praktijk lastig aan te tonen en zeer arbeidsintensief en daarmee meestal niet de beste oplossing.

Uitstel van betaling voor particulieren 

Voor particulieren geldt, dat uitstel van betaling wordt verleend voor een periode van maximaal 4 maanden zonder dat er een onderzoek plaatsvindt naar de betalingscapaciteit. Dit is tevens alleen mogelijk als voor een eventuele andere belastingschuld nog geen uitstel is verleend.

Copyright © Beeldrijk. Website: WebLab42. All Rights Reserved