Soorten toeslagen

Voor ieder wat wils

Er zijn vier soorten toeslagregelingen. Hieronder worden ze kort toegelicht en wordt aangegeven op welke manier ze worden berekend. Daarnaast wordt de invloed van de toeslagpartner uitgelegd.

Huurtoeslag

Huurtoeslag wordt toegekend aan huurders die:

 • een vermogen in box 3 hebben dat lager is dan het heffingsvrije vermogen (€ 31.747 per persoon) en
 • een inkomen hebben dat onder de grens ligt (€ 31.138)
 • een huur betalen die onder de grens blijft (€ 763)
Vanwege de sterk wisselende cijfers nemen we hier geen exacte bedragen op. Mocht je denken dat je in aanmerking komt, laat het ons weten of controleer het zelf op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag heeft niets met zorg te maken. Het gaat om burgers die:

 • Een vermogen in box 3 hebben van minder dan €120.020 boven het heffingsvrije vermogen (€ 31.747 per persoon)
 • Een inkomen hebben dat niet boven de grens uitkomt  (alleen wonenden € 31.138, bij twee personen € 40.944)

Vanwege de sterk wisselende cijfers nemen we hier geen exacte bedragen op. Mocht je denken dat je in aanmerking komt, laat het ons weten of controleer het zelf op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt toegekend aan ouders op grond van:

 • het aantal kinderen
 • de leeftijd van de kinderen
 • het inkomen
 • het vermogen

Gezien de enorme diversiteit in uitkomsten adviseren wij ouders met kinderen onder de 18 jaar bij iedere wezenlijke schommeling in bovenstaande criteria opnieuw te beoordelen of ze hier voor in aanmerking komen. 

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag wordt toegekend aan ouders die hun kinderen naar de kinderopvang brengen. De criteria hiervoor zijn:

 • het inkomen
 • het aantal kinderen
 • het aantal opvanguren per kind
 • het uurbedrag per kind

In alle situaties waarin er sprake is van professionele kinderopvang is het de moeite waard om te bepalen of er recht is op deze toeslag. Let erop dat het aanvragen van de kinderopvangtoeslag binnen 3 maanden moet gebeuren vanaf de eerste dag van de opvang. Ben je te laat dan loop je een deel van de toeslag mis.

Toeslagpartner

Voor het toekennen van de toeslagen is het begrip 'toeslagpartner' uitgevonden. De toeslagpartner is van belang omdat de hoogte van de toeslag afhangt van het inkomen van de beide toeslagpartners als die er zijn. Als er geen toeslagpartner is, dan wordt de toeslag berekend aan de hand van het inkomen van de alleenstaande aanvrager. Toeslagpartners zijn: 

 1. de echtgenoot waarmee je samenwoont 
 2. de geregistreerd partner met wie je samenwoont 
 3. de persoon met wie je een notariële samenlevingsovereenkomst hebt en samenwoont 
 4. de huisgenoot met wie je een kind hebt 
 5. de huisgenoot van je wie je een kind hebt erkend
 6. de huisgenoot die een kind jonger dan 18 jaar heeft en die geen onderhuurder is
 7. de huisgenoot die voor de pensioenregeling als partner is aangemeld 
 8. de huisgenoot die mede-eigenaar is van je eigen woning
 9. de huisgenoot die ook uw fiscale partner voor de inkomstenbelasting is
 10. de huisgenoot met wie je het voorafgaande jaar toeslagpartner was
Uitgezonderd van het 'toeslagpartnerschap' zijn kinderen jonger dan 27 jaar

Wanneer je méér dan één huisgenoot hebt die aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan is van belang dat de situatie die het hoogst op de lijst staat voorrang heeft. Wanneer je met deze criteria moeilijk uit de voeten kunt is er een vraag- en antwoord-methode om te zien of je een toeslagpartner hebt. Kijk dan even op  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/partner/partner 

Duurzaam gescheiden?

Wanneer je van je partner duurzaam gescheiden leeft, kan deze niet je toeslagpartner zijn. Wel natuurlijk over de periode dat je nog niet gescheiden leefde. Duurzaam gescheiden betekent in eenvoudige taal dat je niet meer samen een huishouding voert, en ook niet meer van plan bent dat te doen. De inschrijving bij de bevolkingsadministratie is daarbij belangrijk, maar het zegt niet alles. Of je wel of niet duurzaam gescheiden leeft hangt af van feiten en omstandigheden, die bepalend zijn voor de vraag waar het middelpunt van je persoonlijk en sociaal leven is. 

Copyright © Beeldrijk. Website: WebLab42. All Rights Reserved