Corona informatie pagina

Corona informatie pagina 

Laatste update: 26-01-2021

Zoals in de nieuwsbrief december 2020 staat hebben we hieronder een verwijzing gemaakt naar relevante informatie van de overheid.

Ook hebben we hier een korte opsomming van belangrijke informatie gebundeld om je zo helderheid te verschaffen in deze verwarrende tijd.

TOZO

Via onderstaande link ga je naar een document wat opgesteld is door het ministerie van Sociale Zaken waarin je kunt vinden, wat moet je nou opgeven als opbrengsten en kosten bij de aanvraag van de TOZO. Ook is een link toegevoegd waar verdere informatie staat opgenomen.

Voorlichting TOZO

Verder informatie over de TOZO

Tozo
Deze regeling met inmiddels Tozo 3 kent weliswaar steeds iets strengere voorwaarden maar is toch een belangrijke steun voor velen. Voor meer informatie kan je in eerste instantie het beste terecht bij je eigen gemeente. 

Wanneer er geen perspectief meer is binnen de Tozo en de nood toch hoog is, vergeet dan niet dan je in die situatie vaak ook gebruik kunt maken van de 'gewone BBZ' regeling.

Jaaropgaaf
Van de ontvangen TOZO uitkering ontvang je een jaaropgaaf van de gemeente. Bewaar deze goed en lever deze in bij de overige gegevens voor de inkomstenbelasting over 2020 / 2021.


Belangrijk om te weten is dat:

Versoepeling urencriterium

Omdat ondernemers tegemoet te komen mag je in 2020 fictief rekenen met het aantal gewerkte uren in je urenregistratie van 24 uur per week van 1 maart tot 1 oktober. Wanneer je meer uren hebt gewerkt neem je natuurlijk het daadwerkelijke aantal over in je registratie. (dat is 30x24 uur is 720 uur in totaal)

Deze regeling is verlengd.
Ook van 1 januari 2021 t/m 31 juni 2021 mag je fictief rekenen met 24 uur per week. (is 25 weken x 24 uur = 600 uur)

Herstel verlaging belastingrente

Van 1 juli tot 1 oktober is de belastingrente voor de inkomstenbelasting verlaagd naar 0.01% maar inmiddels is de belastingrente weer op het oude niveau van 4% 

In 2021 schenkingsvrijstelling eenmalig verhoogd

Met het idee om extra ruimte te creëren voor schenkingen aan personen die op een of andere wijze zijn getroffen door de corona crisis is besloten om: 

De schenkingsvrijstelling eenmalig in 2021 te verhogen aan kinderen naar € 6.604 en de schenkingsvrijstelling aan ieder ander wordt € 3.244. 

Reisafrek openbaar vervoer voor mensen  in loondienst

Gebruikte je partner voor 13 maart 2020 structureel het openbaar vervoer om naar zijn werk te komen? En werden deze kosten niet of maar deels betaald door de werkgever? Dan heb je formeel recht op aftrek van de openbaar vervoerskosten. 

Lopen deze kosten nu door ondanks dat je geen gebruik meer maakt van het OV dan behoud je toch je recht op reisaftrek. Alleen wanneer je ondertussen je abonnement hebt opgezegd dan geldt vanaf dat moment de reisaftrek niet meer.

Togs en TVL
De Togs was de eerste wijze waarop de overheid voor specifieke branches tegemoet wilde komen aan de problemen rondom vaste lasten in de eerste lockdown. De TVL is de opvolger en geeft mensen ruimte om, zolang de branche waarin je werkt verplicht niet het werk kan uitvoeren en je wel vaste lasten hebt, deze deels op te vangen met een vergoeding daarvoor. Deze regeling vraag je aan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Bijzonder Uitstel van Betaling
Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen is er de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen.  Dit uitstel geldt voor 3 maanden en hiervoor kun je zelf een motivering schrijven. Wanneer je langer dan 3 maanden uitstel wilt, en het < 20.000 euro aan belastingschuld betreft kun je dit zelf. Pas bij een belastingschuld > 20.000 euro is een aanvullende motivering vanuit ons kantoor nodig. 

Now
Voor iedereen met personeel waar geen werk voor is zijn er de verschillende NOW regelingen. kijk hiervoor op de pagina van de rijskoverheid

NOW


================================================== -->