Skip to main content

Crowdfunding

Crowdfunding wint nog steeds aan populariteit. Lenen bij een bank is na de financiële crisis moeilijker en duurder geworden, terwijl de opkomst van social media het betrekken van een groep geïnteresseerden bij je onderneming veel gemakkelijker is geworden. Het is zo een interessante vorm van financieren van een nieuw product of investering in je bedrijf geworden. Maar is het nu een schenking, een lening, of wordt er betaald voor een product?

Lening via crowdfunding
Wanneer je aan de deelnemers van een crowdfunding beloofd dat ze hun geld terugkrijgen, al dan niet met rente, is er sprake van een lening. Het moet dan wel duidelijk zijn wanneer de deelnemers hun geld terugkrijgen en of er rente betaald wordt. De lening wordt dan opgenomen als schuld van je onderneming aan de deelnemers en de rente die je betaald aan de deelnemers zijn kosten voor je onderneming. Het geld dat je van de deelnemers ontvangt zijn dan geen inkomsten van je onderneming.

Wanneer is crowdfunding een gift
Als de tegenprestaties die je geeft voor de bijdragen van de deelnemers aan de crowdfunding niet meer dan symbolisch is, wordt de bijdrage gezien als een gift. Het zijn dan inkomsten voor je onderneming, maar je hoeft er geen BTW over af te dragen. Maar wanneer is er sprake van een symbolische vergoeding? Als bv je naam wordt vermeld op een website onder het kopje "mede mogelijk gemaakt door" of je verstuurt een mooie ansichtkaart.

Crowdfunding met beloning
Maar wat nu als je een tegenprestatie beloofd aan de deelnemers van een crowdfunding? Ook dan zijn de bedragen die je ontvangt inkomsten voor je onderneming. Maar je zult ook BTW moeten afdragen over deze inkomsten. Als je daar vooraf niet bij stilstaat kom je voor een nare verrassing te staan wanneer je alsnog BTW moet afdragen over de ontvangen bijdragen. Bij crowdfunding is dat juist extra pijnlijk, je vraagt niet uit luxe een bijdrage van half bekenden voor je plannen. Wanneer je geen geld apart hebt gezet van de ontvangen bijdragen voor de afdracht van BTW kan dit tot financiële problemen leiden die je nu juist dacht op te lossen met deze crowdfunding.

Waar licht nu de grens van wat een symbolische beloning is, en wat je als een reële tegenprestatie is? Dat moet per geval beoordeeld worden. In ieder geval is er geen direct verband tussen wat de tegenprestatie jou kost, en wat je aan bedrag van de deelnemer ontvangt. Iets dat je maar 1 euro kost, maar 10 euro oplevert, kan toch als een levering die BTW plichtig is beoordeeld worden. Een paar voorbeelden:

  • Je gaat je zeefdrukkerij moderniseren en deelnemers krijgen voor een bijdragen van 50 euro een T-shirt met opdruk die alleen voor dit doel gemaakt wordt. In dit geval zul je (50/1,21x,21=) 8,68 euro aan BTW moeten afdragen.
  • Je gaat een CD maken en vraagt een bijdrage van 30 euro. Deelnemers ontvangen de CD en toegang tot de CD presentatie. Andere bezoekers betalen euro entree. Je draagt dan over 8 euro 9% BTW af (het concertkaartje) en over 22 euro 21% BTW (de CD)
  • Je gaat met je atelier verhuizen en bied de deelnemers die een bijdrage van 200 euro leveren een rondleiding op het nieuwe atelier aan en een premiere van de nieuwe collectie. Wanneer je deze rondleiding en sneak-preview als product zou aanbieden verwacht je dat niemand er interesse voor zou hebben. Naar onze mening is er dan geen sprake van een tegenprestatie waar je BTW over af moet dragen, maar het zou wel tot discussie met de belastingdienst kunnen leiden.

Maak van tevoren een gedegen afweging
 

Wanneer je een crowdfunding opzet, geef jezelf dan goed rekenschap van de mogelijke consequenties. In welke van bovenstaande categorieën valt de bijdrage? En is dit nu een symbolische tegenprestatie of is het toch meer dan dat?

Volledige zekerheid is alleen te krijgen door de hele situatie vooraf aan de belastingdienst voor te leggen, waarbij je iedere trede in je crowdfunding actie goed uitlegt en beredeneerd waarop er volgens jou al dan niet BTW over afgedragen moet worden. Dat is bij veel crowdfunding acties een veels te veel moeite.


Wanneer je bij een eventuele vraag van de belastingdienst goed kunt laten zien hoe je tot je afweging bent gekomen zul je in de meeste situaties sterk staan. Mits je overwegingen hout snijden. Kortom, bezint eer ge begint anders kan een crowdfunding een probleem in plaats van een oplossing zijn.