Skip to main content

Omzetbelasting en investeren

De omzetbelasting op een investering is direct terugvraagbaar, ook al worden de aanschaffingskosten afgeschreven in enkele jaren. Directe teruggave van omzetbelasting Stel, je koopt een apparaat voor je praktijk van € 1.000 exclusief omzetbelasting. Je betaalt aan de leverancier € 1.210 inclusief omzetbelasting. In de boekhouding verschijnt een terug te vragen bedrag aan omzetbelasting van € 210, en een investering van € 1.000. De omzetbelasting mag in de eerstvolgende aangifte volledig worden teruggevraagd. Dit mag, ook al gaat het apparaat 5 jaar mee. 

Afschrijven 
Het bedrag van de investering exclusief omzetbelasting is de basis voor jaarlijkse afschrijving. Het bedrag van de investering wordt bij het maken van de jaarrekening in porties van € 200 ten laste van de jaarwinst van 5 kalenderjaren gebracht wanneer de verwachte levensduur 5 jaar is. Dit is afschrijven. Afschrijven gebeurt dus over de aanschaffingskosten van de investering, exclusief de omzetbelasting die wordt teruggevorderd. Een zelfstandige die geen recht heeft op teruggave van omzetbelasting op kosten zal de jaarlijkse afschrijvingskosten berekenen over de aanschaffingsprijs inclusief omzetbelasting. 

Terugvragen bij deels vrijgestelde prestaties
Wanneer je een goed aanschaft en er een reden is dat je de btw niet volledig mag terugvragen is het belangrijk om hier op te letten. Wanneer je vrijgestelde prestaties levert en belaste prestaties mag de omzetbelasting worden teruggevorderd voor zover de kosten waarop die omzetbelasting drukte toe te rekenen zijn aan die belaste prestaties. Indien sprake is van investeringen en vrijgestelde prestaties geldt in beginsel hetzelfde. Maar er is nog een bijzondere vuistregel. Immers, investeringen worden door middel van afschrijvingen beschouwd als beroepskosten in méér dan één jaar. Wanneer in de jaren waarin het bedrijfsmiddel wordt afgeschreven de verhouding tussen vrijgestelde en belaste opbrengsten wijzigt, moet jaarlijks de aanvankelijk teruggevorderde omzetbelasting worden herrekend. Wanneer deze verhouding wijzigt moet de teruggevorderde omzetbelasting ook worden herrekend. Dit zijn in de praktijk ingewikkelde berekeningen. Wij doen die doorgaans pas na afloop van een heel kalenderjaar omdat pas dan de totalen van opbrengsten, kosten en omzetbelasting in beeld te brengen zijn.

Privégebruik
Ditzelfde geldt ook wanneer er bijvoorbeeld een onroerende zaak wordt aangeschaft en die deels privé en deels zakelijk wordt gebruikt.  Dat wil zeggen, je bepaalt op het moment van de investering hoe groot het privégebruik op langere termijn zal zijn. Dat druk je uit in een percentage. Dat percentage gebruik je om meteen bij de investering een deel van de omzetbelasting niet terug te vragen. Een voorbeeld: je bouwt een woning voor € 400.000 exclusief omzetbelasting. De omzetbelasting is 21% daarvan ofwel € 84.000. Je denkt na over je privégebruik in de komende jaren en je komt tot de verwachting dat je 70% van de ruimte gebruikt in de privésfeer. Dan vraag je op het moment van de investering niet 100% van de omzetbelasting terug, maar 30%. Wanneer dit veranderd in de loop van 10 jaren moet je het percentage herzien.