Ondernemerschap

Keuze tussen ondernemerschap en resultaat uit werkzaamheden

Keuzes

Is er een vrije keuze tussen fiscaal ondernemerschap en resultaat uit werkzaamheden? Een volledig vrije keuze is er niet ...

Ondernemer en ww-uitkering

Beginnen met een onderneming

Zelfstandig gaan ondernemen met behoud van een ww-uitkering is aan strenge regels gebonden. Logisch, want zelfstandigen ...

Voordelen en nadelen van winst uit onderneming of resultaat uit werkzaamheden

Hetzelfde, of toch niet?

De overeenkomst tussen de fiscale behandeling van de resultaatgenieter en de de ondernemer is dat beiden ...

Resultaat uit werkzaamheden

Overige

Wanneer je inkomsten niet als winst uit onderneming of als loon uit dienstbetrekking worden beschouwd worden ze behandeld als ...

Bijstand voor zelfstandigen

Een steuntje in de rug

Zelfstandigen kunnen in  (tijdelijke)  financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In ...

Zelfstandig ondernemerschap

De ondernemer

Of je door de belastingdienst als ondernemer wordt beschouwd voor de heffing van inkomstenbelasting hangt af van enkele ...

Bron van inkomen

Wat is een bron

Wanneer je twijfelt of je inkomsten moet aangeven voor de inkomstenbelasting, moet je eerst een fundamentele ...

De Kamer van Koophandel


Ingeschreven staan

Alle beroepsuitoefenaren en bedrijven moeten ingeschreven zijn bij de kamer van koophandel. Ook wanneer je je zelfstandig beroep ...

Schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid

De belastingdienst doet regelmatig onderzoek naar schijnzelfstandigheid. Er is sprake van schijnzelfstandigheid wanneer iemand eigenlijk in loondienst zou moeten ...

Dienstbetrekking naast of in de onderneming

Ook in loondienst

Wanneer je naast je zelfstandige praktijk ook een baan in dienstbetrekking hebt, moet je extra aandacht besteden ...
================================================== -->