Skip to main content

Bijstand voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in  (tijdelijke)  financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld via een renteloze lening of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. 

Controle
Bijstand is financieel heel handig, maar de druk die onze cliënten ervaren en de controle die wordt uitgeoefend maken toch dat wanneer het zonder kan mensen het snel weer laten varen. Zelfstandig wanneer het kan, maar het is toch heel prettig dan je in tijden van nood ergens op kan terugvallen.

Ouder of arbeidsongeschikt
Naast de BBZ zijn er nog een hele serie regelingen die oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen de periode helpt overbruggen naar hun AOW-gerechtigde leeftijd. Mocht je deze situatie herkennen, bel dan even om te kijken welke regelingen er mogelijk voor jou zijn.