Skip to main content

De Kamer van Koophandel

Alle beroepsuitoefenaren en bedrijven moeten ingeschreven zijn bij de kamer van koophandel. Ook wanneer je je zelfstandig beroep uitoefent samen met iemand anders in de vorm van een maatschap of vennootschap onder firma, moet de onderneming worden ingeschreven. Dat biedt aan anderen de mogelijkheid kennis te nemen van je onderlinge verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de aansprakelijkheden naar derden. Dat kan ook in je eigen belang zijn. Voor sommige beroepen, vooral de producerende, gelden vestigingseisen. Dat wil zeggen dat het hebben van een diploma vereist is om het beroep uit te mogen oefenen. Of dit voor jou geldt kun je checken op de website van het ministerie van economische zaken. Ook zonder vestigingseisen kun je zelfstandig ondernemer zijn. Voor de fiscale kwalificatie van ondernemerschap speelt de inschrijving geen rol van betekenis. 

Vermeldingsplicht 
Het is verplicht je kvk-nummer te vermelden op al je uitingen als ondernemer. Dus op je website, je facturen, je briefpapier, en zelfs in zakelijke emails. Overtreding is een economisch delict en kan een forse boete tot gevolg hebben. In de praktijk interesseert het bijna niemand. 

 

Starters en btw-plicht
Wanneer je denkt dat je gaat starten met een onderneming of constateert dat je een onderneming bent begonnen moet je zorgen dat je ingeschreven staat bij de kamer van koophandel. Bij die inschrijving wordt er ook een melding gemaakt naar de belastingdienst of omzetbelastingplichtig bent. Of je ondernemer bent voor de omzetbelasting, hangt er van af of je zoals de wet voorschrijft: een zelfstandig bedrijf of beroep uitoefent. Dat doe je, wanneer je aan een aantal criteria voldoet. De belangrijkste daarvan zijn: deelname aan het economisch verkeer, het organisatie van kapitaal en arbeid en duurzaam streven Het streven naar winst is geen criterium. Ook charitatieve organisaties of bij voorbeeld overheidsdiensten kunnen voor de omzetbelasting ondernemer zijn, zolang maar vaststaat dat ze als organisatie van kapitaal en arbeid en duurzaam deelnemen aan het economisch verkeer. 

Het btw-id nummmer
Enige tijd na de inschrijving krijg je bericht van toekenning van je z.g.  btw-id nummer en inlogcodes voor het zakelijk deel van de website van de belastingdienst. Onder druk van de Autoriteit Persoonsgegevens is het btw nummer wat vroeger vermeld moest worden in al je communicatie maar ook op je facturen veranderd in een btw id nummer. Het btw-id bevat niet het BSN nummer van de ondernemer maar is net las bij een maatschap of vennootschap een uniek nummer. 

Wanneer je een maatschap of vennootschap begint terwijl één of meer van de vennoten voorheen zelfstandig ondernemer was, kun je in noodgevallen het btw id nummer van één van de vennoten op je factuur vermelden. Zo'n noodgeval is bij voorbeeld een levering of een dienst aan een buitenlandse opdrachtgever, waarbij je omzetbelastingnummer absoluut op de facturen moet staan. 

De btw-aangifte
De belastingdienst vertelt je bij het toekennen van het btw-id nummer ook met welke frequentie er verwacht wordt dat je aangifte omzetbelasting doet. Bij hoge afdrachten gebeurt dat eens per maand. Bij lagere afdrachten eens per kwartaal. Bij vrij lage jaarlijkse afdrachten van minder dan € 1.900 kan dat zelfs eens per jaar. De eerste aangifte krijg je doorgaans per post. Daarna wordt de aangifte digitaal klaargezet. Vergeet niet om deze tijdig in te dienen en te betalen.