Skip to main content

Voordelen en nadelen van winst uit onderneming of resultaat uit werkzaamheden

De overeenkomst tussen de fiscale behandeling van de resultaatgenieter en de de ondernemer is dat beiden een jaarrekening moeten overleggen. Het verschil tussen beiden is vooral de mogelijkheid van belastingbesparingen bij zelfstandig ondernemerschap. 


Een jaarrekening in beide gevallen 
Zowel de zelfstandig ondernemer als de genieter van resultaat uit werkzaamheden moeten bij hun belastingaangifte een jaarrekening overleggen. Dat is een balans en verlies- en winstrekening, voorzien van toelichtingen. Hierin is weliswaar geen principieel verschil, maar in de meeste gevallen kan de jaarrekening van de resultaatgenieter eenvoudiger van vorm en opbouw zijn. 

Omzetbelastingplicht 
Zowel de zelfstandige als de resultaatgenieter zijn omzetbelastingplichtig wanneer zij belaste prestaties verrichten in het economisch verkeer. Er is wat omzetbelastingplicht geen principieel verschil. In de praktijk is er toch wel verschil. In de eerste plaats omdat zelfstandige activiteiten van geringe omvang vaak activiteiten zijn die vrijgesteld zijn van omzetbelasting. Het schrijven van een boek, het geven van kunstzinnige vorming, zitting hebben in adviescommissies et cetera. In de tweede plaats omdat de belastingdienst geneigd is om de zelfstandige met geringe activiteiten te 'ontheffen van administratieve verplichtingen'. 

Autokosten 
Wanneer je een bestelauto gebruikt in je onderneming, krijg je mogelijk de BPM en omzetbelasting terug en je betaalt mogelijk een lagere motorrijtuigenbelasting. Of je daarvoor werkelijk in aanmerking komt kun je te weten komen als je het artikel Het grijs kenteken bestudeert. Voor de duidelijkheid: deze mogelijkheden zijn voorbehouden aan hen die voor de omzetbelasting als ondernemer worden beschouwd, of beschouwd zouden kunnen worden. Je hoeft daarvoor niet per se als ondernemer voor de inkomstenbelasting beschouwd te worden. Ook de resultaatgenieter kan hiervan profiteren. 

Voordelen van het fiscaal ondernemerschap 
Wanneer je ondernemer bent, kunnen je inkomsten lager belast worden dan resultaat uit werkzaamheden. Dat is het gevolg van enkele specifiek voor ondernemers bedoelde faciliteiten, die onder voorwaarden kunnen worden toegepast. De belangrijkste: 

  • zelfstandigenaftrek
  • startersaftrek 
    speur- en ontwikkelingsaftrek
  • stakingsaftrek
  • fiscale oudedagsreservering
  • investeringsaftrek
  • winstvrijstelling 


Het tweede voordeel is gelegen in het toenemende aantal inkomensafhankelijke regelingen. Verlaging van het belastbaar inkomen door zelfstandigenaftrek betekent daarom ook: méér (kans op) kinderopvangtoeslag méér (kans op) inkomensafhankelijke combinatie-heffingskorting méér (kans op) kindgebonden budget latere terugbetaling studiefinanciering lagere premie zorgverzekeringswet méér (kans op) zorgtoeslag méér (kans op) huurtoeslag  

Nadelen van het fiscaal ondernemerschap 
Het enige nadeel van het fiscaal ondernemerschap ten opzicht van het genieten van resultaat uit werkzaamheden, is dat een jaarrekening voor een winstgenieter in de praktijk iets ingewikkelder zal zijn; dus wat duurder.