Winst, opbrengsten en kosten

Kosten van verblijf en sejour

Eten en drinken

De kosten van verblijf zijn in het algemeen aftrekbaar van de winst uit onderneming. Verblijfkosten zijn, de ...

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligersvergoeding 

Kostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk worden meestal niet beschouwd als inkomen voor de vrijwilliger. Maar er zijn twee gevallen waarin kostenvergoedingen ...

Winst berekenen

Winst uit onderneming 

De winst uit je beroep of onderneming wordt jaarlijks berekend en is het resultaat van opbrengsten en ...

Beroepskosten

Zakelijke uitgaven

Beroepskosten zijn, simpel gezegd, kosten die voortvloeien uit de uitoefening van je onderneming of beroep. Kosten verlagen je ...

Voorzieningen

Voorzieningen in de winstberekening 

Voorzieningen op de balans zijn iets bijzonders. Een voorziening is een bedrag dat als het ware ...

Langlopende projecten en winstspreiding

Soms duurt het even

Bij langlopende opdrachten, voor bij voorbeeld een boek of een compositie of een journalistieke studie kan ...

Kosten van kleding en verzorging

Aftrekbaar?

De aftrek van kosten van kleding en verzorging is voor een deel mogelijk, maar onder voorwaarden. Hoofdregel De kosten ...

Scholing en vakkennis als bedrijfskosten

Terug naar school

Niet alle kosten van scholing, training en onderwijs zijn aftrekbaar als bedrijfskosten. 


Twee soorten criteria 

Voor het ...

Kostenvergoedingen

Vergoedingen

Soms wordt een bedrag expliciet aangemerkt als vergoeding voor onkosten. Bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding. Dergelijke vergoedingen worden voor de inkomstenbelasting ...

================================================== -->