Skip to main content

Kosten van verblijf en sejour

De kosten van verblijf zijn in het algemeen aftrekbaar van de winst uit onderneming. Verblijfkosten zijn, de naam doet misschien anders vermoeden, de kosten van eten en drinken tijdens je werkzaamheden. Hotelkosten horen er niet toe. Vreemd? Ja, maar we sluiten in dit stukje aan bij de wettelijke omschrijving. 

De regels 
Verblijfkosten voor de inkomstenbelasting en omzetbelasting zijn de kosten van eten en drinken in verband met je beroep. Daarbij gaat het om eten en drinken onderweg, tijdens je werk, of eten en drinken met relaties vanwege beroepsmatige redenen; niet het eten en drinken wat je normaal tòch al doet. Deze kosten zijn in beginsel aftrekbaar als ondernemingskosten wanneer je zelfstandig bent. De aftrek wordt echter beperkt tot 80% van deze kosten, ook al zijn de kosten strikt zakelijk. De omzetbelasting op deze kosten mag niet worden teruggevraagd, ook al staat die op een factuur vermeld. Wanneer je als zelfstandige een vergoeding krijgt van de opdrachtgever behoort die vergoeding tot de winst. De werkelijke kosten zijn dan aftrekbaar als ondernemingskosten, zij het voor 80% 

Redelijkheid 
In alle gevallen, zowel voor de aftrek van bedrijfskosten als voor de vergoeding door werkgevers, geldt dat de belastingwetgeving geen aftrek of vergoeding van privé-uitgaven toestaat. Eten en drinken moet je hoe dan ook en heeft niets met je beroep te maken. Alleen wanneer je extra uitgaven moet doen voor eten en drinken omdat je voor je beroep elders of onderweg bent, en niet in staat bent een rustige maaltijd te genieten, zijn die uitgaven als extra kosten te beschouwen. Ook etentjes met collega's of zakelijke relaties zijn niet zonder meer aftrekbare kosten. Je moet (zonder smoesjes) kunnen verantwoorden waarom sprake is van uitgaven die je nu voor je beroep wèl maakt, die je in de privésfeer niet zou maken. Kort gezegd wordt gewoon redelijkheid van je verwacht. Toon je die dan zul je geen conflicten hebben met de belastingdienst. Wees ook redelijk naar jezelf. Exorbitant duur of veel eten en drinken omdat de fiscus eraan meebetaalt is dom. Als er al fiscale aftrek mogelijk is, betaal je nog altijd meer dan de helft zelf.