Skip to main content

Fiscaliteiten en aansprakelijkheid

Waarom deze Bibliotheek als naslagwerk? Wat we hiermee willen bewerkstelligen maar ook de kanttekeningen die er zijn lichten we hieronder toe.

Uitleggen
De inhoud van deze website is bedoeld om aan onze cliënten een eerste beeld te geven van enkele fiscale consequenties van zelfstandige beroepsuitoefening. Onder elk thema vind je een aantal artikelen die antwoord geven op veel voorkomende vragen. Deze site is boordevol informatie. Maar er gebruik van! Niet alles 
Niet alle onderwerpen komen aan de orde en niet alle consequenties kunnen worden behandeld. Je vindt hier vooral onderwerpen die actueel zijn, veel gespreksstof geven in de advisering, of regelmatig discussie met de belastingdienst opleveren. De teksten zijn bedoeld om onze cliënten te ondersteunen in het begrijpen van de individuele adviezen die wij hen geven. 

 

tulp

Gewone-mensen-taal 
 We willen een zo eenvoudig mogelijke uitleg in gewone-mensen-taal geven. Dat is lastig, want de fiscale regelgeving is daar niet op geënt. Sommige regels en wetten zijn bijna niet meer uit te leggen. Maar we doen ons best. Goede en begrijpelijke voorlichting op hoofdlijnen kan echter nooit de advisering in individuele omstandigheden vervangen. 

Aansprakelijkheid 
We zullen in onze voorlichting nooit de perfectie en de volledigheid van de wet- en regelgeving kunnen evenaren. Bovendien zijn wet en jurisprudentie veranderlijk. We kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van fiscaal handelen op grond van de inhoud van deze website.