Skip to main content

Moet ik mijn hypotheek aflossen of juist niet?

Dit is een poging om kroegpraat te ondermijnen. 

  • 'Het is goed om schulden te hebben'
  • 'Je moet nooit je hypotheek aflossen'
  • 'Wanneer je geld hebt kun je dat beter beleggen dan er je hypotheek mee aflossen' 

Waar gaat dit over?

Het bovenstaande noemen we kroegpraat omdat het hardnekkige mythen zijn die bij veel mensen schade hebben berokkend. 

In de mythe wordt er van uit gegaan dat het hebben van schulden goed is omdat het een fiscaal voordeel oplevert. Immers, rente op schulden is fiscaal aftrekbaar en verlaagt daardoor de aanslag inkomstenbelasting. 

Dit klopt om een aantal redenen niet: 

  • Rente op schulden is alleen fiscaal aftrekbaar voor zover de schuld betrekking heeft op de eigen woning; andere schulden leveren geen aftrekbare rente op.
  • Ook al krijg je een fiscaal voordeel; de rente die je betaalt is altijd tweemaal zoveel of méér dan het fiscale voordeel. Nodeloos rente betalen kost je dus altijd meer dan het oplevert.
  • Het in stand houden van een hypotheekschuld om andere uitgaven te kunnen doen betekent feitelijk dat je jarenlang rente gaat betalen om die andere uitgaven te kunnen doen. Dat worden dus dure uitgaven. Duurder dan je vaak beseft.

Voorbeelden

Stel, je hebt een hypotheek van € 200.000 waarover je jaarlijks € 10.000 rente betaalt. Die rente is aftrekbaar van je inkomen en levert een belastingvoordeel op van bijvoorbeeld € 4.500. Dat is mooi meegenomen, maar je geeft toch die € 10.000 uit. De rentelast kost je dus altijd nog € 5.500. Wanneer je nu in staat bent om de hypotheek af te lossen bespaar je je elk jaar € 5.500.  

Wat in elk geval tamelijk stom is, is een hypotheek opnemen om er een auto of een vakantiereis van te betalen. De rente op een hypotheek mag dan wel laag zijn maar die rente betaal je meestal 20 of 30 jaar lang. En 30 maal een lage rente is een bijzonder hoog bedrag. Stel, je boekt een wereldreis van € 10.000 en financiert dat met hypotheek. Je betaalt 30 jaar lang 5% rente. De reis kost je dan niet € 10.000 maar € 25.000. 

Het derde voorbeeld is uiterst pijnlijk. Velen hebben op advies van iemand die spaarplannen verkoopt een te hoge hypotheek genomen om er een beleggingsportefeuille mee te financieren. Dat zou dan weliswaar bij voorbeeld 5% rente per jaar kosten, maar het rendement van de belegging zou wel eens meer dan 15% kunnen zijn. Dat rendement bleek vervolgens ver onder 0 te zijn. Daardoor betalen deze slachtoffers jarenlang 5% rente over een schuld waar een veel lager vermogen tegenover staat, en geen rendement. 

Conclusie

Focus niet te veel op de fiscale voordelen van het hebben van schulden. Òf de voordelen bestaan niet, òf ze vallen in het niet bij de nadelen die er zijn. 

Veelal worden de voordelen benadrukt door hen die er belang bij hebben om je een schuld aan te praten. Omdat ze er iets aan verdienen.

Fiscaal voordeel bij aflossing van hypotheek

Wij zijn, tegen de heersende opvattingen in, voorstander van aflossing van hypotheek. Wanneer je kunt aflossen, doe dat dan. 

Als je het simpel benadert levert de aflossing een lagere rentelast op. Die verlaging van de rentelast is in veruit de meeste gevallen hoger dan het rendement dat je zou kunnen behalen op sparen en beleggen. 

Meestal, maar niet in alle gevallen. Soms kun je een hoger rendement op sparen behalen dan de netto rentelast bedraagt, maar dat is doorgaans alléén op korte termijn het geval. Bijvoorbeeld als je een superlage hypotheekrente betaalt, of wanneer je een toevallig hoge winst op beleggingen behaalt. Maar dat zijn voorbeelden van kortstondige feestjes uit de laatste jaren. Deze situatie komt zo weinig voor dat dit geen leidraad voor je handelen kan zijn.

Regels voor hypotheekrente-aftrek vanaf 2013

Vanaf 2013 is het aflossen van nieuw afgesloten hypotheken verplicht gesteld. Voor hypotheken die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten geldt die verplichting niet. Maar we hebben hiervóór al betoogd dat je door niet af te lossen jezelf in véél gevallen een rad voor ogen draait.