Skip to main content

De kosten van de werkruimte aan huis

De kosten die verbonden zijn aan de werkruimte van een zelfstandig ondernemer zijn:  

  • een deel van de vaste lasten van de gehele woning
  • een deel van de kosten van de inrichting van die kamer 

In onderstaand artikel gaan we uit van het feit dat er sprake is van een eigendomswoning en niet van een huurwoning. Dit omdat de regeling hieromtrent de werkruimte in de huurwoning vanaf 2017 niet meer geldt.

Een eigen woning met werkruimte voor je onderneming

  • de woning is je eigendom
  • de werkruimte is een zogenaamde zelfstandige werkruimte: een kamer met eigen ingang of opgang en eigen sanitaire voorziening
  • èn je verdient méér dan 70% van je arbeidsinkomsten in of vanuit die werkruimte
  • èn je verblijft voor méér dan 30% van je werktijd in die ruimte 

Wanneer je hieraan voldoet moet de zelfstandige werkruimte worden afgezonderd van de  aftrek van hypotheekrente van de eigen woning.

Vervolgens bereken je de kosten van de werkruimte. 

De wijze van berekenen is bijzonder ingewikkeld. Het komt er in hoofdlijnen op neer dat je: 

  • een deel van de waarde van de woning dat overeenkomt met de oppervlakte van de werkruimte afzondert uit de aangifte inkomstenbelasting waar de aftrek van de kosten van de eigen woning wordt berekend
  • een zelfde deel van de hypotheekschuld en de hypotheekrente afzondert
  • alle kosten van de woning die verband houden met onderhoud, energie, verzekeringen en heffingen verzamelt en daarvan het deel berekent dat toe te rekenen valt aan de werkruimte
  • een aftrekpost berekent ter grootte van 4% van de WOZ-waarde, voor zover die toegerekend kan worden aan de werkruimte 

Je hebt dan de jaarlijkse kostenpost voor de werkruimte berekend, die je in mindering op je beroepswinst mag brengen. 

Enerzijds creëer je daarmee een aftrekpost; anderzijds verlies je een deel van de aftrek van hypotheekrente. Het kan gunstig uitpakken, maar vooral wanneer je een hoge hypotheek hebt kan deze methode erg nadelig zijn. Onze ervaring is dat het meestal beter is om af te zien van de aftrek voor de werkruimte in de eigendomswoning. 

Wil je toch méér weten? Kijk dan in dit artikel waar we op veel meer details ingaan: Werkruimte in de eigen woning. 

De kosten van inrichting van de werkruimte

Tot de kosten van de werkruimte behoren ook de kosten van inrichting. 

Dat zijn in elk geval de kosten die je hebt gemaakt voor vloerbedekking, gordijnen, schilderwerk, verlichting, en gewone tafels en stoelen. Deze kosten, verbonden aan de werkruimte zelf, zijn alléén aftrekbaar wanneer je aan de hierboven genoemde criteria voor de huurwoning en voor de eigen woning voldoet. 

De verdere inventaris van de kamer, wanneer die specifiek verbonden is aan het beroep, behoort niet tot het fiscale begrip van de inrichting van de werkruimte. Het gaat dan om bijvoorbeeld computers, tekentafel, tekeningenkasten, telefoonapparatuur, de behandeltafel van een therapeut, de zaagmachine van de meubelontwerper et cetera. 

Dit onderscheid is tamelijk belangrijk. Immers, de kosten van de inrichting verbonden aan de kamer zelf, zijn alléén aftrekbaar wanneer ook de vaste lasten van de woning voor een deel aftrekbaar zijn. De kosten van beroepsinventaris, die verbonden zijn aan je feitelijke beroepsuitoefening, zijn altijd aftrekbaar. 

Over het onderscheid tussen inrichting van de werkruimte en beroepsinventaris is verschil van mening met de belastingdienst mogelijk. In de praktijk hebben we hier weinig problemen mee gehad. 

De kosten van energieverbruik in de werkruimte

De kosten van energie die verbruikt wordt in een werkruimte in de woning zijn in veel gevallen niet aftrekbaar wanneer er niet sprake is van een zelfstandige werkruimte. Maar wanneer de energie specifiek toe te rekenen is aan apparatuur die je voor je onderneming gebruikt is die wèl aftrekbaar. Dan zijn het geen kosten die verband houden met de ruimte zelf, maar eerder verbonden zijn aan je werkzaamheden.