Skip to main content

Omzetbelasting op de kosten van werkruimte

Wanneer je kosten maakt voor de werkruimte en de inrichting daarvan, die niet aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, mag je wèl in veel gevallen de omzetbelasting die op die kosten drukt, terugvragen.

Niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting...

Vaak zijn de kosten van de werkruimte voor de inkomstenbelasting niet aftrekbaar, bij voorbeeld wanneer er niet meer dan 70% van de arbeidsinkomsten in of vanuit die kamer verdiend worden. Zie daarvoor de: andere artikelen over werkruimte. 

... maar wel terugvraagbaar voor de omzetbelasting

Die niet-aftrekbare kosten heb je echter wèl gemaakt ten behoeve van je bedrijf of beroep. In dat geval mag je de omzetbelasting die op die kosten drukte tòch terugvragen via je aangifte omzetbelasting. 

Die kosten en de omzetbelasting daarop moeten dan ook gewoon in je boekhouding worden opgenomen. 

Bij het maken van een jaarlijkse winstberekening worden de kosten voor die winstberekening geëlimineeerd wanneer ze niet aftrekbaar zijn, maar ze tellen wel mee voor het terugvragen van "voorbelasting", de omzetbelasting op bedrijfskosten. 

De kosten van werkruimte en inrichting die mogelijk niet aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, maar waarvan je wèl de omzetbelasting mag terugvragen, zijn bijvoorbeeld: 

  • energie (al naar gelang het aandeel voor de werkruimte in het totale energieverbruik)
  • onderhoud (schilderen, behangen, repareren)
  • inrichting (tafels, stoelen, kasten, gordijnen)

Wanneer je bijvoorbeeld een tafel koopt voor je werkkamer van € 595, waarvan € 103 omzetbelasting, behoort de aanschaf exclusief omzetbelasting niet tot je beroepskosten, maar je mag wèl € 103 terugvragen in je aangifte voor de omzetbelasting.  

Wanneer je een energierekening krijgt van jaarlijks ongeveer € 2.000, dan zit daar ongeveer € 350 omzetbelasting in. Wanneer de oppervlakte van je werkkamer bijvoorbeeld 23% van de totale oppervlakte van de woning beslaat, mag je 23% van die € 350 omzetbelasting terugvragen. De resterende energiekosten mag je echter niet in de winstberekening opnemen, tenzij het gaat om extra energiekosten die zijn toe te rekenen aan apparatuur in de werkruimte die specifiek is voor je onderneming. 

Op de kosten van water, waterschapsbelasting, gemeentelijke heffingen en verzekering drukt geen omzetbelasting. 

Omzetbelasting bij deels belaste en deels vrijgestelde prestaties

Wanneer je echter de werkruimte gebruikt voor prestaties die vrijgesteld zijn van omzetbelasting, mag je de omzetbelasting op de kosten daarvoor niet terugvragen. Gebruik je de werkruimte deels voor belaste en deels voor vrijgestelde prestaties, dan mag je de omzetbelasting slechts deels terugvragen. Meestal gebeurt dat naar rato van de opbrengstverhouding tussen de beide soorten prestaties. 

Als we dit toepassen op het vorige voorbeeld dan werkt dat zó: 

Je had een energierekening van € 2.000 inclusief € 350 omzetbelasting. Je werkkamer beslaat 23% van de oppervlakte van de woning dus komt 23% van € 350 in aanmerking voor teruggave ofwel € 80. Echter, stel dat je opbrengsten in de onderneming voor 60% belast zijn met omzetbelasting en voor 40% vrijgesteld. Dan mag je van die € 80 slechts 60% ofwel € 48 terugvragen.