Betaling van gage aan artiesten

Als je in Nederland het podium opklimt en daarvoor betaald gaat krijgen, kom je in een heel apart stukje van de belastingwetgeving terecht, de artiestenregeling. Tot begin 2016 was er een heel palet aan uitzonderingsmogelijkheden met bijbehorende verplichtingen waar je gebruik van kon maken om onder die artiestenregeling uit te komen. Gelukkig is daar door een verrassende actie van de toenmalig staatssecretaris een veel eenvoudiger oplossing voor gekomen.

De artiestenregeling

Hoewel de meeste artiesten zo zelfstandig zijn, dat er normaliter geen loonbelasting op hun inkomsten ingehouden zou worden, heeft de wetgever in Nederland besloten om toch te doen alsof. Als artiest ben je volgens de artiestenregeling dus fictief werknemer. Dat is niet fijn, want je opdrachtgever moet in principe op je gage loonbelasting inhouden en over je gage werkgeverspremies afdragen. En die laatste gaan natuurlijk ook af van wat je zou kunnen krijgen. De reden hiervoor is dat de wetgever artiesten maar moeilijk te achterhalen vond om bij hen inkomstenbelasting te heffen, en daarom maar liever belasting ophaalde bij de opdrachtgevers. In de categorie grappige weetjes, dit is ingevoerd door de Duitse bezetter om bij kermisklanten belasting te kunnen innen. Geen fijne regeling.

Verklaren dat je geen gebruik maakt van de artiestenregeling

Om diverse redenen wil de wetgever de artiesten- en beroepssportersregeling zoals deze voluit heet niet schrappen. Maar toen de VAR werd afgeschaft, die in de artiestenregeling een bijzondere rol had, deed zich wel een groot probleem voor. Artiesten mogen namelijk niet zomaar een factuur sturen voor hun optreden, daar moet altijd iets bij om onder de artiestenregeling uit te komen. Voor individuele artiesten was dat eerst de Zelfstandigen verklaring en later de VAR. Moesten we dan terug naar de Zelfstandigenverklaring?

Nee, melde de staatssecretaris in een behandeling van de wet die het afschaffen van de VAR inluide. "Als opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk overeenkomen dat de artiestenregeling niet wordt toegepast is dat voldoende". Een oplossing van een eenvoud dat we er haast emotioneel van worden.

Als je gebruik maakt van deze oplossing let er dan wel op dat er geen twijfel over kan bestaan. Zowel in de communicatie over het optreden en de te ontvangen gage, als op de factuur dien je te vermelden dat je ervoor kiest. Je kunt hier ook een formulier voor gebruiken dat dankzij poppodium De Melkweg beschikbaar is gekomen. Zowel een voorbeeldtekst als het formulier vind je via onze collega's van All Arts .

Nog wat aandachtspunten

  • Groepen/gezelschappen. Treed je samen met anderen op, dan kun je ervoor kiezen om via een Inhoudingsplichtigen verklaring (IPV) de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de artiestenregeling over te nemen van de opdrachtgever. Zo'n IPV vraag je aan bij de belastingdienst en is 5 jaar geldig. Dit is vooral handig voor stichtingen en verenigingen die optredens verzorgen.
  • Gageverklaring. Speel je af en toe met je bandje ergens en is het meer een hobby, dan kun je ook gebruik maken van de gageverklaring. Daarop geef je aan wie er allemaal meespelen, welk deel van de gage naar ieder individueel lid gaat, en dat ieder lid daarbij gebruik wil maken van de kleine vergoedingsregeling. Veel opdrachtgevers zijn hier inmiddels aan gewend en vinden dit prima werken.
  • Langer dan 3 maanden. Verzorg je niet eenmalig een optreden voor een opdrachtgever, maar loopt de opdracht langer dan 3 maanden (denk bijvoorbeeld aan muzikanten die als begeleiding meegaan met andere artiesten voor een theatertournee) dan is de artiestenregeling niet van toepassing. Let dan wel goed op dat er geen sprake is van een echt dienstverband.¬†

Verloning 

Soms wil een opdrachtgever niet meewerken aan de hierboven beschreven optie waarbij je verklaard geen gebruik te willen maken van de artiestenregeling. Je kunt er dan voor kiezen om je gage te laten verlonen.Verloning betekent dat een gespecialiseerd bureau de vereiste inhoudingen op het loon voor belasting en sociale premies berekent. Dat bureau kan ze zelfs afdragen voor de opdrachtgever. Die krijgt daarvoor dan gewoon een factuur van het verloningsbureau. Een bekend verloningsbureau heet Tentoo, en er zijn er meer.

Copyright © Beeldrijk. Website: WebLab42. All Rights Reserved