Componeren

Het scheppen van muziek wordt door de wetgever zo belangrijk gevonden dat het is vrijgesteld van omzetbelasting.

Wat is componeren volgens de belastingdienst?

Componeren is voor de omzetbelasting te omschrijven als het beroepsmatig verrichten van scheppende arbeid op muzikaal gebied. Kunstenaarschap of een muzikale beroepsopleiding zijn hierbij niet van belang.

Vrijgesteld van BTW

Componisten zijn in vrijgesteld van omzetbelasting. Dat wil zeggen voor hun werkzaamheden als componist. Een componist die ook dirigeert moet over de opbrengsten van dirigeerwerkzaamheden gewoon omzetbelasting afdragen. Wanneer een zelfstandig componist ook belaste prestaties verricht zal de omzetbelasting die op beroepskosten in rekening is gebracht gedeeltelijk teruggevraagd kunnen worden.

Copyright © Beeldrijk. Website: WebLab42. All Rights Reserved