Skip to main content

Subsidies, stipendia en prijzen, en de inkomstenbelasting

Horen prijzen nu tot je inkomen en zijn die dus belast voor de inkomstenbelasting, of niet? En hoe zit het dan met kostensubsidies?

Prijzen en inkomstenbelasting

Aan auteurs of componisten of journalisten toegekende prijzen behoren meestal tot het belastbaar inkomen. Ze behoren alleen niet tot het belastbaar inkomen: als de prijs is toegekend uit waardering voor het gehele of een belangrijk deel van het oeuvre, waarbij de auteur of compnist geen extra moeite hoefde te doen om de prijs te verwerven als de prijs is toegekend voor een enkel werk door een rechtspersoon zonder winstoogmerk, zonder dat er inspanning is verricht voor het verkrijgen, en wanneer die prijs is toegekend omdat dit werk kenmerkend is voor het oeuvre. Dit is een ingewikkelde formulering, tot stand gekomen in de rechtspraak. De essentie is dat het verkrijgen van een prijs voor een auteur of componist doorgaans een gevolg is van diens beroep en daarom in beginsel tot belastingheffing leidt. Het is gewoon één van de mogelijke inkomensbronnen. Een prijs leidt alleen niet tot belastingheffing in het bijzondere geval dat de prijs wordt toegekend omdat de auteur, journalist of componist in de ogen van een onafhankelijke en niet-commerciële jury een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse cultuur. In dat geval is het niet het harde werken dat heeft geleid tot een prijs, maar het bereikt hebben van een eindresultaat als 'erflater van onze beschaving' .

Prijzen en omzetbelasting

Prijzen zijn zelden belast voor de omzetbelasting. Het criterium voor de belastbaarheid is namelijk de economische tegenprestatie. Een echte prijs, voor een afzonderlijk werk of voor je gehele oeuvre, wordt niet verleend met het beding van een economische tegenprestatie. Wanneer aan de nominatie of aan de prijsverlening zelf verbonden is dat je er iets voor terugdoet is het geen prijs meer. Een onechte prijs is dus wel degelijk belast voor de omzetbelasting.

Subsidies en stipendia en inkomstenbelasting 

Subsidies en stipendia zijn hoe dan ook belast voor de inkomstenbelasting. Het zijn opbrengsten behaald in het kader van je zelfstandig uitgeoefend beroep. Ze dragen dus bij aan je winst uit onderneming of resultaat uit werkzaamheden. De kosten die je maakt en financiert met die subsidie zijn dan natuurlijk aftrekbaar. Dat wil zeggen dat de winst daarmee verminderd wordt. Subsidies zijn voor componisten, journalisten of schrijvers niet belast met omzetbelasting. Ook hier geldt het criterium van de tegenprestatie. Wanneer aan een subsidie een tegenprestatie is verbonden is het geen echte subsidie. Dat komt voor wanneer gemeenten of provincies opdrachten geven en daarvoor hun subsidiebudget aanspreken. De opdracht wordt dan om interne redenen subsidie genoemd. Zo'n opdracht is gewoon belast met omzetbelasting.