Skip to main content

Verkoop van kunst van een buitenlandse kunstenaar door een Nederlandse galerie

Wij zijn vrij open in het geven van fiscale voorlichting over alles wat de bemiddeling door een galeriehouder betekent voor de galeriehouder zelf en de kunstenaar. Daar zijn toch praktische grenzen aan. Zo'n grens is er als het gaat om de btw-problematiek van buitenlandse kunstenaars die zich laten vertegenwoordigen door een Nederlandse galerie. De fiscale regelgeving voor vooral de omzetbelasting is in die gevallen mateloos ingewikkeld en niet meer makkelijk te verwoorden in een kort en helder betoog. De varianten zijn eindeloos: 

 • De kunstenaar is gevestigd binnen of buiten de Europese Unie 
 • De kunstenaar is in zijn of haar eigen land, als dat binnen de EU gelegen is, wel of niet btw-plichtig, of weet dat wel of niet
 • In dat buitenland geldt voor kunst wel of niet een afwijkend btw-tarief. 
 • De kunst wordt wel of niet digitaal verzonden 
 • De kunst wordt verzonden via een vervoersbedrijf of door de kunstenaar of door de galeriehouder over de grens gebracht 
 • Het vervoer gebeurt met vervoersdocumenten of niet 
 • De kunstvoorwerpen worden voorafgaande aan de verkoop al in Nederland gebracht, of na de verkoopovereenkomst 
 • De kunstvoorwerpen gaan van het land van de kunstenaar naar een land buiten Nederland, al of niet buiten de EU 
 • De kunst wordt verkocht aan een particulier of aan een btw-plichtige ondernemer 
 • De koper is in Nederland gevestigd, of in het buitenland, binnen of buiten de EU 
 • De galeriehouder is bemiddelaar of wederverkoper 
 • De buitenlandse kunstenaar heeft in Nederland wel of geen btw-nummer 
Dit zijn zoveel feitelijke varianten, dat de mogelijke oplossingen voor een correcte afhandeling van vooral de btw- en invoerverplichtingen een eindeloos betoog zouden vergen. We kiezen er daarom voor om deze informatie uitsluitend in een adviesgesprek met onze cliënten te bespreken.