Skip to main content

Volgrecht

Wat houdt het volgrecht in? Het volgrecht is het recht van de maker van een origineel van een kunstwerk om bij latere verkopen van dat kunstwerk een percentage te ontvangen van de verkoopprijs.
Het volgrecht geldt niet voor alle kunstwerken. Het geldt alleen voor originelen van kunstwerken, waaronder verstaan worden de originelen van werken van grafische of beeldende kunst (zoals schilderijen en beeldhouwwerken).

Bovendien is het volgrecht alleen verschuldigd als bij de verkoop van het werk een professionele kunsthandelaar betrokken is, zoals veilinghuizen en galeriehouders. Op bijvoorbeeld verkopen tussen particulieren onderling rust geen volgrecht.
De vergoeding die de kunstenaar kan vragen is alleen verschuldigd bij verkoopprijzen vanaf € 3.000. Het volgrecht wordt traditioneel, en ook door de Europese richtlijn, als verwant aan het auteursrecht gezien. Daarom is de richtlijn geïmplementeerd in de Auteurswet. In overeenstemming hiermee duurt het volgrecht net zo lang als het auteursrecht, nl. tot 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar. Het recht is onvervreemdbaar. Het kan niet worden verkocht of geschonken aan derden. Wel kan het recht overgaan op erfgenamen. 

Het tarief

De regeling geldt alleen voor doorverkoop van kunstwerken met een verkoopprijs vanaf € 3.000 exclusief omzetbelasting. Wanneer de verkoopprijs ligt tussen € 3.000 en € 50.000 is het tarief 4%. Wanneer de verkoopprijs ligt tussen € 50.000 en € 200.000 is het tarief 3%. Wanneer de verkoopprijs ligt tussen € 200.000 en € 350.000 is het tarief 1%. Wanneer de verkoopprijs ligt tussen € 350.000 en € 500.000 is het tarief 0,5%. Wanneer de verkoopprijs meer is dan € 500.000 is het tarief 0,25%. De maximale vergoeding bedraagt € 12.500. De regeling geldt ongeacht of er bij de doorverkoop winst wordt gemaakt of verlies wordt gemaakt.

Tenslotte

In de Nederlandse kunstwereld heeft de volgrechtregeling tot enige discussie geleid. Vooral omdat er veel administratief gedoe wordt verwacht en omdat verondersteld wordt dat de regeling vrijwel alleen ten goede komt aan enkele zeer beroemde kunstenaars. Een ander probleem is dat kunstenaars vaak niet eens weten wanneer hun werk wordt doorverkocht. Sterker nog, de meeste kunstenaars weten niet eens wie hun werk gekocht heeft omdat de naam van de koper alleen bij de galeriehouder bekend is. Het volgrecht is dan wel heel moeilijk uit te oefenen.

BTW en volgrecht 

Het volgrecht geeft de kunstenaar of zijn erfgenamen een aandeel in de opbrengst bij elke doorverkoop van zijn kunstwerken. Er is geen rechtsverhouding tussen de koper van het kunstwerk en de kunstenaar en er bestaat tegenover de volgrechtvergoeding geen tegenprestatie. Er is daarom geen belaste transactie. 

Er hoeft geen omzetbelasting te worden gefactureerd.