Skip to main content

Waar moeten kunstenaar en galeriehouder op letten?

Een galeriehouder bemiddelt meestal namens de kunstenaar bij verkoop van werk. Het is belangrijk dat het fiscaal handelen van de galeriehouder geen verrassingen brengt voor de kunstenaar. Laat staan vervelende. Kortweg: 

  1. sluit een goede raamovereenkomst
  2. fiscale keuzes niet zonder overleg
  3. provisieberekening altijd over opbrengsten exclusief btw
  4. begrijpelijke en snelle afrekening per verkoop
  5. afrekening niet duidelijk, dan duidelijkheid vragen
  6. goede conflictregeling via mediation of arbitrage 
De meeste galeriehouders hebben hiermee geen enkele moeite. Enkele galeriehouders maken zelfs uitstekende schriftelijke overeenkomsten met 'hun' kunstenaars . Toch ware het te wensen dat méér galeriehouders hiertoe overgaan.