Journalisten, schrijvers en bijzondere beroepen

informatie gericht op journalisten, schrijvers en enkele bijzondere beroepen

Journalistiek en inkomstenbelasting

Je inkomsten als journalist kunnen divers zijn:

 • honoraria 
 • royalties 
 • vergoedingen voor lezingen en optredens 
 • lesgeven 
 • redactiewerk 
 • columns 
 • beleidsadvisering voor bedrijven ...

Journalistiek en omzetbelasting

Journalistiek vrijgesteld van omzetbelasting 

Journalistieke prestaties zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Dat betekent dat de belastingdienst, wanneer je die vrijstelling wilt ...

Schrijvers en inkomstenbelasting

Je inkomsten als schrijver kunnen divers zijn: 

 • honoraria 
 • licentierechten of royalties 
 • vergoedingen voor lezingen en optredens 
 • lesgeven 
 • redactiewerk 
 • columns 
 • journalistiek ...

Schrijvers en omzetbelasting

Schrijvers zijn vrijgesteld van omzetbelasting over de opbrengsten van hun schrijverschap. 

Een schrijver, voor de omzetbelasting, is iemand die een ...

Omzetbelastingplicht

Wanneer je bent vrijgesteld van omzetbelasting voor je activiteiten zoals bijvoorbeeld een schrijver of journalist is het maar de vraag ...

Royalty's

Royalty's zijn vergoedingen voor het gebruik van geestelijk eigendom. Dat kunnen vergoedingen zijn voor het gebruik van tekst, van ...

Vergoedingen voor lidmaatschap van adviescommissies

Vergoedingen voor het zitting hebben in een adviescommissie zijn niet belast met omzetbelasting, wanneer je er lid van bent op ...

Vrijgestelde prestaties (o.a. door paramedici)

Wanneer zijn leveringen of diensten van omzetbelasting vrijgesteld? Het lijkt simpel. 

Leveringen en diensten zijn in beginsel belast met omzetbelasting ...

================================================== -->