Skip to main content

Journalistiek en omzetbelasting

Journalistiek vrijgesteld van omzetbelasting 

Journalistieke prestaties zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Dat betekent dat de belastingdienst, wanneer je die vrijstelling wilt toepassen, kan toetsen of er wel echt sprake is van journalistiek. 

Journalistiek 

Onder journalistiek wordt in het belastingrecht verstaan het vergaren en verstrekken van nieuws. Dat nieuws kan bestaan uit feiten, maar ook uit opvattingen, visies en gedachten. 

Onder journalistiek in de zin van de omzetbelasting wordt niet verstaan het alleen maar presenteren van nieuws. Er moet sprake zijn van een scheppende journalistieke activiteit, wil de vrijstelling van toepassing zijn. 

Lezingen en voordrachten 

Lezingen en voordrachten zijn in het algemeen belast, tenzij ze worden uitgevoerd door een 'echte' schrijver of een journalist. De lezing hoort dan tot de in beginsel vrijgestelde prestaties van schrijver of journalist. 

Wanneer je als niet-schrijver of niet-journalist een lezing geeft, over je eigen werk of over dat van anderen, is de vergoeding die je er voor krijgt in beginsel belast.Daarmee moet je dus rekening houden wanneer je een afspraak maakt over de vergoeding die je er voor krijgt. Spreek met de organisator van je voordracht af dat de vergoeding die je wilt factureren, verhoogd wordt met omzetbelasting. 

Tekstschrijven 

Het komt veel voor dat een journalist ook teksten schrijft die niet journalistiek van aard zijn. Dat kunnen opdrachten voor bedrijven zijn (folders en jaarverslagen) en opdrachten van overheden (het schrijven van beleidsvisies en beleidsnota's). 

Ook al ben je journalist; dit zijn niet-journalistieke prestaties. Ze zijn dus belast met omzetbelasting. Wees je daarvan bewust wanneer je een offerte uitbrengt. In dat geval moet je de omzetbelasting nadrukkelijk noemen. Als de opdrachtgever een ondernemer is zal die daar geen moeite mee hebben. Maar voor een overheid is de omzetbelasting vaak een kostenpost. Die mag dus niet achteraf pas blijken wanneer je de factuur uitschrijft. 

Wanneer het tekstschrijven en redigeren een direct voortvloeisel is uit journalistiek werk is de vergoeding die je daar voor vraagt natuurlijk ook vrijgesteld. Maar je moet in zo'n geval wel goed kunnen argumenteren dat je tekstwerkzaamheden inderdaad journalistiek van aard zijn of in elk geval voortvloeien uit je scheppend journalistieke werk. 

Communicatie-advisering 

Journalisten worden vaak gevraagd door bedrijven of overheden om te adviseren over communicatiestrategie. Ook communicatie-advisering en -begeleiding voor functionarissen of politici kan op je weg komen. 

De vergoedingen die je daarvoor ontvangt zijn belast met omzetbelasting. Dat betekent dat je je honorarium moet verhogen met btw. Wanneer de opdrachtgever zelf niet omzetbelastingplichtig is, dus de omzetbelasting niet kan terugvorderen, is het van belang dat je al bij het maken van afspraken gewag maakt van de omzetbelasting op je declaratie. Dat voorkomt een vervelende discussie achteraf. 

De gevolgen van vrijstelling voor de terugvorderbare omzetbelasting 

Wanneer je vrijgestelde prestaties verricht heb je het voordeel dat de prijs die je vraagt voor je diensten niet verhoogd wordt met omzetbelasting. Daar staat tegenover dat de omzetbelasting die aan jou in rekening wordt gebracht bij het maken van beroepskosten niet kan worden teruggevraagd. 

Je beroepskosten zijn daarom altijd inclusief omzetbelasting wanneer je uitsluitend vrijgestelde journalistieke prestaties verricht. Je kosten zijn dus iets hoger dan die van andere zelfstandigen. 

Wanneer je naast je journalistieke prestaties ook nog belaste prestaties verricht zou een deel van de omzetbelasting die op de kosten drukt terug te vragen zijn. In dat geval is het verstandig een goede kostenadministratie bij te houden waarin de omzetbelasting expliciet zichtbaar is. Want alleen dan kun je een deel van de omzetbelasting terugvorderen.