Skip to main content

Omzetbelastingplicht

Wanneer je bent vrijgesteld van omzetbelasting voor je activiteiten zoals bijvoorbeeld een schrijver of journalist is het maar de vraag of je überhaupt voor de omzetbelasting als ondernemer moet worden gemeld. Wanneer je zeker weet dat 100% van je activiteiten onder de vrijstelling vallen is het inderdaad onzin om je bij de belastingdienst te melden.

Maar wanneer je incidenteel toch eens werk verricht waarvoor de vrijstelling niet geldt kan het wel eens verstandig zijn je als ondernemer aan te laten merken. Immers, je moet dan in beginsel de omzetbelasting over die prestaties factureren, maar in sommige gevallen hoef je die niet af te dragen omdat je onder z.g. kleine-ondernemersregeling valt. 

Als je regelmatig belaste activiteiten verricht, dan ben je trouwens verplicht je als ondernemer te melden. Maar ook in die gevallen kan dat een voordeel opleveren.

Een voorbeeld

Stel, je bent journalist en zo nu en dan doe je ook aan tekstschrijven. De journalistieke opbrengsten zijn vrijgesteld, en het tekstschrijven is belast. 

Wanneer je voor het tekstschrijven een vergoeding factureert van bij voorbeeld € 6.000 dan is de omzetbelasting daarover € 1.260. Je krijgt dus van je opdrachtgever uitbetaald € 7.260. De € 1.260 omzetbelasting moet je in beginsel afdragen aan de belastingdienst. Je netto-honorarium bedraagt dus € 6.000. 

Echter met een afdracht van € 1.260 blijf je onder de grens van de z.g. kleine-ondernemersregeling. Die bedraagt immers € 1.345. Daarom hoef je die € 1.260 niet daadwerkelijk af te dragen. Je houdt nu in plaats van € 6.000 zelfs € 7.260 over. 

Wanneer je je niet als ondernemer gemeld zou hebben, dan had je de omzetbelasting niet mogen factureren. Je opbrengst zou dan € 6.000 zijn gebleven. 

Hoe ver mag je gaan? 

Om te beginnen moet duidelijk zijn dat wanneer je geregeld belaste prestaties verricht naast je vrijgestelde prestaties, je je moet melden bij de belastingdienst als ondernemer. Je hebt daarin geen keus, of je er nu voordeel of niet van hebt. 

Wanneer je je nu gemeld hebt als ondernemer dan geldt dat afdracht van omzetbelasting beneden de € 1.345 niet hoeft plaats te vinden. Je moet daarvan wel aangifte doen, maar na aftrek van de korting voor kleine ondernemers komt die aangifte op € 0 uit en je betaalt dus niets. Een afdracht van € 1.345 komt overeen met een opbrengst van € 7.748 exclusief omzetbelasting, wanneer we geen rekening houden met de teruggave van voorbelasting. Wanneer er ook nog omzetbelasting terug gevraagd kan worden kan die opbrengst zelfs hoger zijn. Dat betekent dat wanneer je per jaar maximaal ongeveer € 7.500 aan belaste opbrengsten ontvangt naast je vrijgestelde opbrengsten, je deze omzetbelasting zelf kunt houden. 

En boven die € 7.500? 

Boven die € 7.500 kan er nog steeds een voordeel zijn. Dat hangt er van af hoeveel omzetbelasting je kunt terugvragen, en het hangt er van af hoe ver je boven die € 7.500 uit gaat. Je kunt daar meer over lezen in het artikel De kleine-ondernemersregeling vanaf 2020