Skip to main content

Royalty's

Royalty's zijn vergoedingen voor het gebruik van geestelijk eigendom. Dat kunnen vergoedingen zijn voor het gebruik van tekst, van muziek, van illustraties en van afbeeldingen. Het recht op vergoeding ontstaat wanneer jouw geestelijk eigendom door iemand anders wordt gebruikt, of je er nu toestemming voor hebt gegeven of niet. Je kunt dat recht natuurlijk ook weggeven. Dat betekent dat je er geen of minder vergoeding voor krijgt. Maar het weggeven van het recht kan alleen door middel van overeenkomst.

Een juister benaming voor Royalty's is 'auteursrechtvergoeding' of 'licentievergoeding' of zelfs 'exploitatievergoeding'. Deze benamingen drukken iets beter uit waar het om gaat. Het is een vergoeding om gebruik (commercieel of niet) te mogen maken van werk waarvan iemand anders de rechthebbende eigenaar is.

Belast?

De opbrengst van Royalty's is in beginsel belast voor de inkomstenbelasting, en zeer verschillend belast voor de omzetbelasting. Hierna een overzicht; eerst voor de inkomstenbelasting en daarna voor de omzetbelasting.

Royalty's voor eigen werk in de inkomstenbelasting

Wanneer je een vergoeding krijgt voor het gebruik van je eigen geestelijk eigendom, is die opbrengst belast in box 1 van het belastbaar inkomen. Het heet dan winst uit onderneming wanneer je een eigen zelfstandige praktijk hebt. Het heet resultaat uit werkzaamheden wanneer je niet ondernemer bent.

Het bedrag dat je tot het inkomen moet rekenen is het bedrag exclusief omzetbelasting wanneer je die verschuldigd bent. Maar daarover méér hieronder.

Royalty's van het werk van iemand anders dan jezelf

Wanneer je een vergoeding krijgt voor het gebruik van geestelijk eigendom van iemand anders kan dat anders worden. Dit doet zich voor wanneer je de rechten geërfd hebt of gekocht. Wanneer je de rechten geërfd hebt zijn de royalty-vergoedingen belast in box 3 van het belastbaar inkomen. Je zult dan elk jaar de contante waarde moeten schatten van de toekomstige opbrengsten. Die waarde behoort tot het vermogen Dit leggen we hier niet verder uit. In zo'n situatie heb je een belastingadviseur nodig die jouw individuele geval kan beoordelen.

Wanneer je Royalty's krijgt omdat je de rechten hebt gekocht, is er sprake van exploitatie van geestelijk eigendom. De opbrengsten komen dan weer in box 1 van het belastbaar inkomen. In die box worden de inkomsten uit werk belast. De opbrengsten heten dan weer winst uit onderneming wanneer je een eigen zelfstandige praktijk hebt. Het heet resultaat uit werkzaamheden wanneer je niet ondernemer bent.

Royalty's in de omzetbelasting

Voor de omzetbelasting geldt altijd eerst de vraag of je een vergoeding krijgt voor een prestatie in het economisch verkeer. Zo ja, is de opbrengst belast. Zo niet, is de opbrengst niet belast.

Wanneer de opbrengst in beginsel belast blijkt te zijn moet je je afvragen of die is vrijgesteld of niet. Als dat zo is hoef je geen omzetbelasting af te dragen. Als die vrijstelling niet geldt moet je wel btw afdragen.

Vervolgens geldt dan weer de vraag of je 21%, 9% of 0% btw moet afdragen.

Nogal wat varianten dus.

Onbelaste Royalty's

Royalty's zijn onbelast voor de omzetbelasting wanneer je geen tegenprestatie levert voor de vergoeding. Dat is het geval wanneer je géén toestemming hebt verleend voor het gebruik van je werk. In de praktijk zijn dit de leenvergoedingen van bibliotheken. Daarover hoef je dus geen omzetbelasting af te dragen.

De onbelaste leenvergoedingen kun je krijgen voor illustraties, foto's, muziekcomposities, teksten van dichters en schrijvers, en journalistiek werk. Zie ook de webstek van de organisatie die deze leenvergoedingen beheert: Lira.

Behalve deze hier genoemde leenvergoedingen zijn Royalty's bijna altijd in beginsel belast.

Vrijgestelde royalties

Royalty's die in beginsel belast zijn kunnen vrijgesteld zijn voor de omzetbelasting.

Dat zijn in de wet met name genoemde vrijstellingen die gelden voor muziekcomposities, teksten van dichters en schrijvers en voor journalistiek werk.

Royalty's voor fotowerk en illustraties

Royalty's voor illustraties en foto's zijn niet in de wet genoemd. Dat betekent dat Royalty's die je daarvoor ontvangt belast zijn. In veel gevallen betekent dit dat je aan een uitgever een factuur met btw moet sturen wanneer die een royalty-vergoeding toekent voor gebruik in diens uitgaven.

Het percentage omzetbelasting dat je moet afdragen is 21%.

Er is één bijzondere uitzondering op dat percentage en die geldt wanneer de illustratie of de foto als uniek kunstwerk kan worden beschouwd. Dat geldt in elk geval niet wanneer de illustratie of foto in een boek, tijdschrift of televisieprogramma wordt gepubliceerd. Deze uitzondering geldt alléén bij unieke en kunstzinnige producties, bijvoorbeeld als onderdeel van een expositie. In dat geval zou bij verkoop van het kunstwerk een percentage van 9% kunnen gelden. Over btw op beeldende kunst vind je méér onder Beeldende kunst belast met 9% of met 21% btw?

We bevelen je aan om in onderhandelingen met een uitgever de hoogte van de Royalty's afspreekt exclusief omzetbelasting. Dat voorkomt dat later discussie ontstaat over het wel of niet berekenen van omzetbelasting. De uitgevers hebben daarmee doorgaans géén moeite, omdat de omzetbelasting die je als illustrator berekent, door de uitgever tòch kan worden teruggevraagd.

Verlegde heffing van omzetbelasting

Verlegde heffing van omzetbelasting is wat anders dan onbelast en vrijgesteld. Wanneer je daarover meer wilt weten verwijzen we je naar het artikel Belast, onbelast en vrijgesteld

Verlegde heffing over royalty-vergoedingen doet zich voor bij transacties met opdrachtgevers in het buitenland. Het gaat dan natuurlijk alleen om Royalty's die in beginsel belast zijn en niet vrijgesteld zijn. In de praktijk gaat het dan om illustraties en fotowerk.

Je mag op de factuur de heffing van omzetbelasting achterwege laten met vermelding van "omzetbelasting verlegd" of "reversed charge" wanneer er sprake is van een buitenlandse opdrachtgever. Wanneer dat buitenland in de EU ligt moet je dan vooraf vaststellen of die opdrachtgever voor de omzetbelasting belastingplichtig is in dat buitenland. Je zult dan diens ID-nummer moeten vragen en dat moeten checken via internet.

Omzetbelasting over Royalty's van werk van iemand anders

Wanneer je een vergoeding krijgt voor het gebruik van geestelijk eigendom van iemand anders kan het weer anders uitpakken. Dit doet zich voor wanneer je de rechten geërfd hebt of gekocht.

Wanneer je de rechten gekocht hebt zijn de royalty-vergoedingen belast voor de omzetbelasting. De vrijstelling geldt dan niet want die geldt alleen wanneer een componist of schrijver of journalist zijn of haar eigen rechten exploiteert. Het belastingpercentage is dan altijd 21%.

Dat geldt eigenlijk ook wanneer je de rechten geërfd hebt. Maar dan zou het kunnen voorkomen dat je de rechten alleen maar passief verkregen hebt en niet in het economisch verkeer exploiteert. Over de omzetbelastingplicht voor erfgenamen van een kunstenaar is veel discussie mogelijk. Wij zouden de advisering daarover sterk laten afhangen van het individuele geval.