Skip to main content

Schrijvers en inkomstenbelasting

Je inkomsten als schrijver kunnen divers zijn:
 • honoraria 
 • licentierechten of royalties 
 • vergoedingen voor lezingen en optredens 
 • lesgeven 
 • redactiewerk 
 • columns 
 • journalistiek 
 • tekstschrijven voor public relations 
 • beurzen, stipendia en subsidies 
Alle vergoedingen uit je schrijverschap zijn belast voor de inkomstenbelasting. Echter de noemer waaronder die inkomsten belast zijn kan verschillen, en dat kan gevolgen hebben voor de feitelijke hoogte van je belastingdruk.

Fiscale status

 Die noemer wordt bepaald door je fiscale status. Die kan zijn:

 • zelfstandig ondernemer 
 • genieter van resultaat uit werkzaamheden 
 • werknemer 

Ondernemerschap 

Voor het ondernemerschap moet je voldoen aan criteria die in het artikel  Ondernemerschap uitgebreid worden behandeld. 

Kortweg zijn die criteria: méér dan één opdrachtgever, zelf risico lopen voor kosten, investeringen en opbrengsten, werken met eigen bedrijfsmiddelen, en uitzicht op winst. 

Het gevolg van deze fiscale status is dat je op de inkomsten je ondernemingskosten in mindering mag brengen bij het berekenen van je inkomen. Bovendien kun je aanspraak maken op de bijzondere aftrekposten voor ondernemers. De belangrijkste daarvan zijn zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de aftrek voor de fiscale oudedagsreserve. 

Wanneer je de fiscale status hebt van zelfstandig ondernemer en je wilt de zelfstandigenaftrek en andere faciliteiten genieten, dan zul je de in je praktijk bestede uren moeten verantwoorden. Je zult aannemelijk moeten maken dat je minimaal 1.225 uren hebt besteed. 

Resultaat uit werkzaamheden 

Een aanduiding voor inkomsten die eerder incidenteel dan structureel zijn. Deze status wordt vaak gebruikt door schrijvers voor wie de opbrengst uit het schrijven eerder een bijverdienste is dan een hoofdzaak. 

Het gevolg van deze status is dat je op je inkomsten je ondernemingskosten in mindering mag brengen bij het berekenen van je inkomen. Net als de ondernemer. Maar in tegenstelling tot de ondernemer kun je geen aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de aftrek voor de fiscale oudedagsreserve. 

Dat hoeft niet nadelig te zijn. Als je toch niet in aanmerking kunt komen voor de ondernemersaftrek, bij voorbeeld omdat je niet aan het urencriterium kunt voldoen kan het wel eens handiger zijn om de status van resultaatgenieter te hebben. Je jaarrekening kan daardoor goedkoper zijn of misschien kun je die zelf wel maken. 

De schrijver als werknemer 

Deze fiscale status is zelden van toepassing op de inkomsten die de schrijver als schrijver geniet. Het komt voor bij schrijvers die ook vertaler zijn, en hun inkomsten uit vertaalwerkzaamheden genieten als werknemer bij een uitgeverij. Maar ook wanneer je gaat lesgeven kom je vaak in die positie. 

Dat heeft een bijzondere reden. Een opdrachtgever, uitgever of onderwijsinstituut, kan zich gedwongen voelen om de vergoeding aan de vertaler als loon uit te keren om problemen met de uitvoeringsinstellingen voor sociale verzekeringen te voorkomen. Het bizarre is dan dat je jezelf als volkomen vrij en zelfstandig beschouwt, je opdrachtgever doet dat eveneens, en zelfs de belastingdienst doet daarover niet moeilijk, terwijl de UWV je beschouwt als werknemer van je opdrachtgever. 

Het gevolg van de status als werknemer is dat je op je inkomsten geen kosten in mindering mag brengen bij het berekenen van je inkomen. En net als de resultaatgenieter kun je geen aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de aftrek voor de fiscale oudedagsreserve. 

In beginsel althans. Want onder bepaalde strenge voorwaarden kun je mogelijk toch wel in aanmerking komen voor die fiscale voordelen, en die kun je te weten komen in het artikel Dienstbetrekking naast of in de onderneming