Schrijvers en omzetbelasting

Schrijvers zijn vrijgesteld van omzetbelasting over de opbrengsten van hun schrijverschap. 

Een schrijver, voor de omzetbelasting, is iemand die een gedachtegoed door middel van schriftelijke verspreiding bekend maakt. Dat hoeft niet het gedachtegoed van de schrijver zelf te zijn. 

Onder de vrijgestelde werkzaamheden van een schrijver vallen bovendien: 

 • Het signeren van eigen werk 
 • Het schrijven of voordragen van columns 
 • Voordrachten en lezingen en optredens voor radio en televisie waarbij de schrijver uitsluitend vertelt over eigen werk 
 • Het gelegenheid geven tot 'downloaden' van eigen werk 
 • Vertalen van boeken, al dan niet van anderen 
 • Het tekenen van politieke spotprenten (vrije keuze in vrijgesteld laten of belasten) 
 • Journalistieke werkzaamheden
Niet onder de vrijstelling vallen werkzaamheden als:
 • Optreden in een algemeen literair programma waarin het eigen werk niet of nauwelijks aan de orde is 
 • Het verspreiden van boeken van anderen 
 • Het schrijven van reclameteksten of advertorials 
 • Het optreden in spelletjesprogramma's 
 • Het openen van winkels of horecagelegenheden 
 • Het redigeren van werk van anderen 
Beperkte teruggave van omzetbelasting

Wanneer een zelfstandig schrijver ook belaste prestaties verricht zal de omzetbelasting die op beroepskosten in rekening is gebracht gedeeltelijk teruggevraagd kunnen worden. Zie hiervoor het artikel Beroepskosten en de vrijstelling van omzetbelasting

Zijn die belaste prestaties nadelig voor mij? 

Nee, want de omzetbelasting die je nu op je factuur moet zetten voor die belaste prestaties betaalt je opdrachtgever. Die kan deze omzetbelasting in veel gevallen overigens weer terugvragen bij de belastingdienst, althans wanneer de opdrachtgever als ondernemer bekend staat. Bovendien kun je door die belastbaarheid een deel van de omzetbelasting terugvragen die op je beroepskosten drukt. Tenslotte kan die belastbaarheid er toe leiden dat je onder de kleine-ondernemersregeling valt en je daardoor de gefactureerde omzetbelasting uiteindelijk niet hoeft af te dragen.

Zie daarvoor het artikel Omzetbelastingplicht

Copyright © Beeldrijk. Website: WebLab42. All Rights Reserved