Skip to main content

Vergoedingen voor lidmaatschap van adviescommissies

Vergoedingen voor het zitting hebben in een adviescommissie zijn niet belast met omzetbelasting, wanneer je er lid van bent op grond van je persoonlijke kwaliteiten. Dat is het geval waarin je rol in de commissie ligt op het terrein van beleidsadvisering. 

Er zijn ook adviescommissies waarvan de vergoeding tòch belast is. Dat zijn commissies waarin je niet zitting hebt in verband met je persoonlijke kwaliteiten, maar waarin je een dienstverlenende rol hebt. 

Het komt vaak voor dat je als kunstenaar gevraagd wordt om in een kunstcommissie van een gemeente zitting te nemen voor een bepaalde periode. 

Het onderscheid tussen die twee soorten commissies zetten we hieronder uiteen.

Beleidsadvisering 

Persoonlijke kwaliteiten zijn verbonden met visie en beleidsdeskundigheid. Je zit op grond van persoonlijke kwaliteiten in een adviescommissie als het je rol is om bezig te zijn met beleidsadvisering en kwaliteitsbeoordeling. Je vervult als het ware een publieke functie. 

In dat geval is de vergoeding die je krijgt onbelast. 

Technische advisering 

Wanneer je echter in een adviescommissie bent opgenomen in verband met de begeleiding uitvoering van je eigen werk, of wanneer je in zo'n commissie bouwkundige of technische adviezen voor uitvoering van een kunstproject geeft, dan heeft je lidmaatschap een economische betekenis. Er is dan sprake van dienstverlening. 

De commissievergoeding is in dat geval belast. 

Vacatiegelden 

Vergoeding voor lidmaatschappen van beleidscommissies worden ook wel vacatiegelden genoemd. Dat woord geeft aan dat je een financiële compensatie krijgt omdat je je vrij moet maken van je andere werkzaamheden ten behoeve van de commissie. 

Soms worden deze vergoedingen ook wel kostenvergoedingen, of nog erger, onkostenvergoedingen genoemd. Zelfs de term vrijwilligersvergoeding komt voor. 

Deze termen zijn slecht gekozen omdat ze de indruk kunnen wekken dat je er geen belasting over hoeft te betalen. Deze vergoedingen zijn echter altijd belast voor de inkomstenbelasting. En voor de omzetbelasting geldt dat ze onbelast zijn als er sprake is van beleidsadvisering, en belast zijn wanneer er sprake is van technische begeleiding. 

Bemiddelingscommissies bij verkoop van kunst 

Let op voor spraakverwarring: er bestaan ook nog andere soorten commissievergoedingen. Commissies die je krijgt voor bemiddeling bij het aankopen of verkopen van werk van andere kunstenaars. Zo'n commissievergoeding is gewoon belast met 21%. 

Galeriehouders berekenen ook commissievergoedingen voor hun werk. Ook die zijn gewoon belast met 21% omzetbelasting.