Skip to main content

Omzetbelasting en taalonderwijs

De regels voor de heffing van omzetbelasting over vergoedingen voor het geven van onderwijs zijn al vrij ingewikkeld. Voor het geven van taalonderwijs is er ook nog eens een uitzondering op die ingewikkelde regels. 

Hoofdregels in het kort 

  • Onderwijs op instellingen voor wettelijk geregeld onderwijs (scholen en universiteiten) is vrijgesteld van omzetbelasting. 
  • Onderwijs op instellingen voor kortlopend beroepsonderwijs (vakopleidingen) is alléén vrijgesteld van omzetbelasting wanneer de opleider is ingeschreven bij het centraal register voor kortlopend beroepsonderwijs. Die inschrijving moet er in dat geval zijn voor de instelling zelf, en als de opleider een zelfstandige is, ook voor de opleider persoonlijk. 
  • Onderwijs voor een kortlopende beroepsopleiding is belast met omzetbelasting als er geen inschrijving is in het centraal register.
  • Kunstzinnige vorming (beeldende kunst, dans, muziek, zang) is vrijgesteld van omzetbelasting als die gegeven wordt aan leerlingen jonger dan 21 jaar. Kunstzinnige vorming aan leerlingen ouder dan 21 jaar is belast met 21% omzetbelasting. 

Uitzondering voor taalonderwijs 

Deze hoofdregels zouden eigenlijk toegepast moeten worden op taalonderwijs, Dat zou betekenen dat taalonderwijs in het reguliere onderwijs vrijgesteld is, evenals het taalonderwijs via een beroepsopleiding die in het register is opgenomen. Ook een opleider die taallessen geeft zou geen omzetbelasting hoeven af te dragen als hij of zij in het register is opgenomen. 

Een opleider die zelfstandig aan particulieren taalonderwijs geeft zou volgens deze hoofdregels wèl omzetbelasting moeten afdragen. 

Echter, in 1980 (!), is ooit door de staatssecretaris van financiën goedgekeurd dat àlle taalonderwijs vrijgesteld is van omzetbelasting. Toen in de loop van 2010 de nieuwe, hierboven gegeven regels zijn geformuleerd, is verzuimd om die oude goedkeuring uit 1980 in te trekken. Die geldt dus nog. 

Deze bijzondere situatie is eind 2012 ontdekt. De vermoedelijke gevolgen hiervan zijn als volgt: 

  • Voor alle vormen van taalonderwijs geldt de vrijstelling van omzetbelasting. 
  • Het is aan te bevelen om op facturen die worden uitgeschreven voor taalonderwijs te melden: "vrijgesteld van BTW volgens resolutie 079-270 van 25 februari 1980". 
  • Mogelijk kan voor de tòt september 2012 afgedragen omzetbelasting een teruggave worden gevraagd. Of die wordt gegeven is onzeker. In elk geval krijg je die teruggave niet wanneer de gefactureerde omzetbelasting mogelijk door de ontvanger van de factuur is teruggevraagd omdat die ondernemer is. Wanneer je taallessen hebt gegeven aan uitsluitend particulieren of aan niet-btw-plichtige instellingen is het wèl de moeite waard om een verzoek om teruggave te doen. 
  • Als je taalonderwijs vrijgesteld is van omzetbelasting, heb je geen recht op teruggave van de omzetbelasting die op kosten drukt, die voor dat onderwijs hebt gemaakt. De vrijstelling werkt daardoor ook wat kostenverhogend voor de opleider zelf. Zie hiervoor: omzetbelasting en vrijgestelde prestaties.