Skip to main content

De executeur-testamentair

De erflater kan bij notariële akte, bijvoorbeeld een testament, een executeur-testamentair benoemen. Deze is de uitvoerder van het testament. In het oude erfrecht van voor 2013 kon dat ook per codicil maar in het nieuwe niet meer. De onder het oude erfrecht via codicil aangewezen executeurs blijven dat. 

De executeur-testamentair wikkelt de lopende zaken van de nalatenschap af; hij of zij regelt bijvoorbeeld de begrafenis, betaalt de rekeningen, int openstaande vorderingen en verzorgt meestal de aangifte voor de successiebelasting. Bovendien zorgt de executeur-testamentair ervoor dat de nalatenschap verdeeld wordt volgens de bedoeling van de overledene.

Wat mag de executeur-testamentair doen?

Er zijn drie typen executeur. Elk met zijn eigen bevoegdheden. De redenen voor het onderscheid komen voort uit de ervaring dat onder het oude erfrecht de executeur-testamentair vrij gemakkelijk buiten spel gezet kon worden door de kinderen; bij een nieuwe executeur-testamentair van type 1 en 2 kan dat niet meer. 

  1. Type 1 heeft de minste bevoegdheden. Deze executeur-testamentair regelt alleen de uitvaart. 
  2. Type 2 heeft meer bevoegdheden. Hij of zij mag ook de nalatenschap afwikkelen en legaten uitkeren. 
  3. Type 3 heeft de meeste bevoegdheden. Deze executeur testamentair mag alles, met name verdelen. Hij of zij is vergelijkbaar met een bewindvoerder.