Skip to main content

De kinderen

Alleen eigen kinderen worden volgens de wet als erfgenaam aangewezen. Wanneer de erflater vermogen wil nalaten aan de kinderen van de echtgenoot of samenwonende partner, dan moet dit vastgelegd worden in een testament. 

Stiefkinderen 

Stiefkinderen kunnen als eigen kinderen ook worden betrokken in de wettelijke verdeling. Zij krijgen hierdoor een vordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. Dat moet worden vastgelegd in een testament. De consequentie van het feit dat stiefkinderen desgewenst op één lijn gesteld kunnen worden met eigen kinderen, is dat het erfdeel van de eigen kinderen kleiner wordt. Voorheen konden de eigen kinderen daar bezwaar tegen maken maar nu niet meer. 

Adoptiekinderen 

Geadopteerde kinderen worden beschouwd als eigen kinderen.

Pleegkinderen

Pleegkinderen, ofwel kinderen die om wat voor reden dan ook opgenomen worden in een gezin, gelden voor het erfrecht niet als eigen kinderen en zijn dus geen wettige erfgenamen. Ze kunnen alleen per testament bedeeld worden.