Skip to main content

Het nieuwe erfrecht

Sinds 1 januari 2003 is er een nieuw stelsel van erfrechtbepalingen. In de volgende artikelenserie geven we op hoofdlijnen inzicht in dit stelsel.

Een goede doorverwijzing

Wanneer je bij de uitleg praktische voorbeelden wilt hebben, vooral als gaat gaat om erfopvolgingsschema's, is het handig om door te klikken naar de website van Rene Breemans. Op zijn site worden ook nog wat thema's behandeld die wij hier overslaan.

Beantwoorden van vragen

Door deze pagina's op onze website krijgen we vrij veel vragen van bezoekers. Die beantwoorden we alleen wanneer de vragensteller een cliënt van ons is. Anders niet.

Toch hebben we uit de vragen die gesteld zijn wel een conclusie kunnen trekken: veel vragen worden gesteld in de verwachting dat op die manier gratis advies kan worden verkregen en dat een duur gesprek met een notaris kan worden vermeden. Veel vragen komen ook duidelijk voort uit een conflict of een verondersteld conflict met andere erfgenamen.

Ons advies: doe niet zo dom. Wanneer je werkelijk wilt weten wat jouw rechten zijn ten opzichte van andere erfgenamen, ga dan in gesprek met de notaris die de boedel afwikkelt. En als je echt een conflict denkt te hebben met de andere erfgenamen: ga liever met elkaar praten dan verbeten proberen je gelijk te halen via internet.