Skip to main content

Wie zijn erfgenaam?

Het erfrecht kent 4 groepen erfgenamen die achtereenvolgens erfgenaam kunnen zijn. Is er niemand in de eerste groep, dan erft de volgende groep enzovoorts. 

De groepen zijn achtereenvolgens: 

  1. de echtgenoot, de kinderen en hun kleinkinderen
  2. de ouders van de erflater, tezamen met broers en zusters, ooms en tantes, neven en nichten
  3. de grootouders, oudooms en oudtantes, achterneven en -nichten
  4. de overgrootouders

Plaatsvervulling 

Het kan zijn dat een erfgenaam eerder overlijdt dan de erflater. Indien die overleden erfgenaam zelf weer kinderen heeft, erven zij van de erflater. Dit wordt plaatsvervulling genoemd. Plaatsvervulling gaat door tot in de 6e graad. Belangrijk om te weten is dat schoonfamilie niet automatisch voor erven of plaatsvervulling in aanmerking komt. Dit kan wel bij testament geregeld worden. 

Een voorbeeld van plaatsvervulling

Stel, je hebt een verre tante met vermogen. Ze is van de generatie van je ouders, en de familieband is aldus: haar moeder was een zusje van je grootmoeder. Ze was enig kind, nooit getrouwd, en had geen kinderen. Door het principe van plaatsvervulling kun je haar vermogen als volgt erven: groep 1 (echtgenoot en kinderen) is leeg; tante was immers ongetrouwd en had geen kinderen. Plaatsvervulling speelt hier nog geen rol, omdat er vanwege het ontbreken van kinderen ook geen kleinkinderen zijn. groep 2 (ouders, broers en zussen) is eveneens leeg; haar ouders waren al dood en ze was enig kind. Plaatsvervulling speelt hier eveneens nog geen rol. groep 3 (grootouders) is weliswaar leeg, omdat de grootouders van tante al lang dood zijn, maar plaatsvervulling speelt hier wél een rol. Die grootouders hadden namelijk kinderen, waaronder je grootmoeder. Aangezien die niet meer leeft, gaan we een generatie lager, naar je ouders. Wanneer die niet meer leven ben je een erfgenaam.