Skip to main content

Oldtimers, youngtimers en klassiekers

Mooi toch, zo'n echte klassieke auto? Daar zijn zelfs speciale fiscale regels voor. 

Privégebruik van de oudere auto

Voor de wat oudere auto gelden gunstiger regels. Die komen voort uit de gedachte dat auto's die oud zijn en goed onderhouden worden bijna geen afschrijvingskosten meer hebben. Wanneer de kosten die ten laste van de winst komen principieel lager zijn, zou het sneu zijn om de correctie voor privégebruik te baseren op een hoge nieuwprijs. Het is maar zeer de vraag of dit uitgangspunt klopt. Maar de afwijkende regels zijn er en ze pakken soms gunstig uit voor de liefhebber. 

De klassieker in het beroepsvermogen voor de inkomstenbelasting

De correctie voor privégebruik hoeft voor een auto die ouder is dan 15 jaar niet berekend te worden over de oorspronkelijke catalogusprijs maar over de werkelijke waarde. De correctie bedraagt dan 35% daarvan. Voor de meeste jongere oudere auto's is dat voordelig. Immers de werkelijke waarde ligt dan vaak nog onder de oorspronkelijke cataloguswaarde. Voor oudere en vooral waardevolle klassiekers kan dat wel eens wat vervelender uitpakken. 

Voorbeelden

Stel, je hebt een vrij nieuwe volkswagenbus in je bedrijfsvermogen. De catalogusprijs was € 48.000. De correctie voor privégebruik bedraagt dan 25% over € 48.000 ofwel € 12.000. Stel nu dat je een volkswagenbus uit ongeveer 2000 in gebruik hebt. Hij is ouder dan 15 jaar. De werkelijke waarde is € 2.000 maar de catalogusprijs was € 17.000. De correctie bedraagt nu 35% van € 2.000 ofwel € 700, en dat is lekker laag.

In het derde voorbeeld is er een volkswagenbus uit 1955. De catalogusprijs was ongeveer € 4.000. De huidige waarde is nu € 16.000. De correctie voor privégebruik in de winstberekening moet nu weer over de werkelijke waarde van € 16.000 worden berekend, en wel tegen 35% en bedraagt dus € 5.600. 

De klassieker in het beroepsvermogen voor de omzetbelasting

In 2011 zijn de regels voor de afdracht van omzetbelasting over het privégebruik drastisch veranderd. Vooral voor klassieke auto's. Feitelijk heeft de leeftijd van de auto nu geen invloed meer op de berekening van de omzetbelasting. 

De klassieke auto in het privévermogen

Voor de winstberekening is er nu niets afwijkend ten opzichte van de behandeling van ordinaire auto's. De kostenaftrek is € 0,19 per kilometer.