Offerte, facturering en incasso

Oninbaarheid en winstberekening

Een oninbare vordering is een verlies. Dat verlaagt de winst uit onderneming. Hoe groot is dat verlies? Het verlies op ...

Calculatie en offreren

Het is ons bekend dat veel van onze cliënten de behoefte voelen aan enige ondersteuning bij het calculeren van kosten ...

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden kunnen soms van dienst zijn wanneer er betalingsproblemen ontstaan.

Betalingsvoorwaarden

Veel bedrijven werken met leverings- en betalingsvoorwaarden. De leveringsvoorwaarden ...

Dubieuze debiteuren

Een dubieuze debiteur is iemand van wie je iets te vorderen hebt terwijl je er ernstig rekening mee houdt dat ...

Wettelijke rente

De wettelijke rente is een rentepercentage dat door de rijksoverheid wordt vastgesteld. Deze rente wordt onder andere gebruikt in incassoprocedures ...

De offerte

Wanneer je gewend bent offertes te maken is het goed daarin al rekening te houden met je betalingsvoorwaarden. In de ...

Oninbaarheid en omzetbelasting

Wanneer je een vordering niet betaald krijgt heb mag je de inmiddels afgedragen omzetbelasting terugvragen bij de belastingdienst. De regels ...

Het innen van een vordering

Wanneer je van een klant een bedrag te vorderen hebt en die klant is nalatig in het betalen daarvan heb ...

De factuur

Het systeem van de omzetbelasting leunt sterk op de facturering van economische prestaties. Daarom zijn er aan facturen strakke eisen ...

Doorberekenen van kosten op een factuur

Facturering over honorarium en kosten

Wanneer je met een opdrachtgever een prijs overeenkomt kan het voorkomen dat je zowel een ...

================================================== -->