Skip to main content

Calculatie en offreren

Het is ons bekend dat veel van onze cliënten de behoefte voelen aan enige ondersteuning bij het calculeren van kosten, en bij het maken van offertes. Onze individuele advisering gaat vaak over dit onderwerp. Om daarbij concrete hulp te geven, hebben we een  rekenmodel ontwikkeld voor zowel de eigen calculatie alsook voor het uitbrengen van offertes. Arnoud Jan de Beaufort heeft ons daarin geïnspireerd. Het model is opgebouwd in excel, en is daardoor aan te passen aan specifieke wensen en mogelijkheden. En voor iemand die een absoluut andere begrotingstechniek nodig heeft, kan het als inspiratiebron dienen.

Beschrijving
Het model volgt de 5 stappen die je bij elke calculatie en offerte moet zetten:

  1. beschrijven van de activiteiten en handelingen die je denkt te moeten gaan doen
  2. je tarief of honorarium vaststellen voor die activiteiten en handelingen stap
  3. de tijd berekenen die je nodig denkt te hebben voor iedere activiteit en handeling stap
  4. begroten voor elke activiteit en handeling hoeveel materiaal je zult gaan verbruiken stap
  5. de offerte uitrekenen en evalueren en bijstellen

Offerte en voorwaarden 
Je kunt nog zo'n goede offerte berekenen; wanneer je bij de offerte niet je voorwaarden meestuurt kun je later toch nog problemen krijgen met een opdrachtgever.