Skip to main content

Dubieuze debiteuren

Een dubieuze debiteur is iemand van wie je iets te vorderen hebt terwijl je er ernstig rekening mee houdt dat de vordering niet of slechts gedeeltelijk kan worden geïnd. De term is nogal diskwalificerend: alsof de persoon zelf dubieus zou zijn. Maar een dubieuze inning van een vordering kan natuurlijk óók het gevolg zijn van niet-verwijtbaar onvermogen tot betaling. Of van een verschil van mening. We verklaren de term hier omdat de uitdrukking in de fiscale regelgeving veel terugkomt. In de inkomstenbelasting en winstberekening wordt de uitdrukking 'afschrijvingskosten dubieuze debiteuren' gebruikt. In de omzetbelasting gebruiken we de de uitdrukking: teruggave van voorbelasting in verband met oninbaarheid van dubieuze vorderingen.

Debiteuren en crediteuren
Nu we toch aan het verklaren zijn: Een debiteur is iemand van wie je nog geld krijgt. Een crediteur is iemand aan wie je nog geld schuldig bent.