Skip to main content

Oninbaarheid en omzetbelasting

Wanneer je een vordering niet betaald krijgt heb mag je de inmiddels afgedragen omzetbelasting terugvragen bij de belastingdienst. De regels hiervoor zijn met ingang van 2017 gewijzigd.

De omzetbelasting moet worden afgedragen over de periode waarin de factuur verzonden wordt. Pas wanneer blijkt dat betaling niet plaatsvindt is teruggave van omzetbelasting op verzoek mogelijk. Dat kan in ieder geval een jaar na het uitschrijven van de factuur voor zover de betaling achterwege is gebleven. Je mag dan wel kiezen of je dat als negatieve omzet bij vraag 1 in de aangifte omzetbelasting doet, of bij vraag 5B waar je ook de BTW op je kosten terugvraagt.