Skip to main content

Wettelijke rente

De wettelijke rente is een rentepercentage dat door de rijksoverheid wordt vastgesteld. Deze rente wordt onder andere gebruikt in incassoprocedures. Er zijn twee wettelijke rentes. Eén voor consumententransacties en één voor handelstransacties. Die voor consumententransacties is lager dan die voor handelstransacties. De rente voor handelstransacties is ruwweg tweemaal de rente voor consumententransacties. De wettelijke rente wordt in incassoprocedures meestal pas gebruikt in de eindfase, wanneer de rechter vaststelt welk bedrag de schuldenaar moet voldoen aan de schuldeiser. Je kunt natuurlijk evengoed in je correspondentie met je schuldenaar de wettelijke rente alvast opnemen om aan te geven hoe hoog de incassokosten inmiddels zijn. In dat geval moet je natuurlijk wel de rente goed berekend hebben. Dat kan lastig zijn omdat in een langdurige incassoprocedure de wettelijke rente tussentijds wijzigt. Misschien zelfs wel enkele malen. De oplossing is dan dat je in de correspondentie meldt dat de wettelijke rente voorlopig is berekend, onder voorbehoud van een latere berekening door de rechter.

Hiervoor is een goed berekeningsmodel beschikbaar, ontwikkeld door Sven Sauer. Hij was zo vriendelijk ons toestemming te geven voor gebruik via onze website. 

Rentetarieven

Op de website van Sven Sauer vind je de rente-overzichten. Je ziet dan de tabellen met percentages voor de wettelijke rente in de laatste jaren. 

Renteberekening

In de website van Sven Sauer vind je ook een berekeningsmodel waarmee je exact de wettelijke rente kunt berekenen in je eigen situatie.