Verschillende bedrijfsvormen

Inleiding ondernemingsvormen

Ondernemingsvormen zijn er vele. We behandelen hier in hoofdzaak 6 ondernemingsvormen voor je zelfstandige praktijk

Ondernemingsvormen die we bespreken

  • de ...

De maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen die met dat wat zij inbrengen een gemeenschappelijk doel nastreven ...

De vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma is een maatschap die een bedrijf uitoefent. Deze maatschapsvorm ontstaat door het totstandkomen van een vennootschapsovereenkomst ...

Fiscale redenen vóór en tegen de oprichting van een BV

Neem de ronkende verhalen over het fiscale voordeel van de BV, die je op internet kunt vinden, met een grote ...

De eenpersoonsonderneming

De eenpersoonsonderneming is de uitdrukking die wij liever gebruiken voor wat doorgaans de 'eenmanszaak' wordt genoemd. De eenpersoonsonderneming is de ...

De kostenmaatschap

De kostenmaatschap is een maatschap van personen die gezamenlijk kosten dragen en onderling verdelen.

Een veel voorkomende kostenmaatschap is die ...

Gewoon samenwerken

  • Samenwerking hoeft niet altijd een bijzondere vorm aan te nemen. Of je een bijzondere ondernemingsvorm nodig hebt, hangt er van ...

De coöperatieve vereniging

De coöperatie is een juridisch bijzondere vorm van de vereniging. De laatste jaren lijkt de coöperatie een flinke opmars te ...

De besloten vennootschap

De 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', kortweg BV, is een rechtspersoon met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen verdeeld is ...

================================================== -->