Skip to main content

De eenpersoonsonderneming

De eenpersoonsonderneming is de uitdrukking die wij liever gebruiken voor wat doorgaans de 'eenmanszaak' wordt genoemd. De eenpersoonsonderneming is de meest eenvoudige ondernemingsvorm die er is. Je bent het zelf in je hoedanigheid van iemand die voor eigen rekening en risico activiteiten verricht in het economisch verkeer, en daarmee een inkomen creërt.

Aansprakelijkheid
Je neemt je eigen beslissingen, dus je draagt ook zelf verantwoordelijkheid. Je bent als gevolg daarvan zelf aansprakelijk voor de schulden die daardoor kunnen ontstaan. Aansprakelijkheid kan worden overgedragen. Aan een werkgever bij voorbeeld. Een werknemer is nooit aansprakelijk voor de risico's of schulden die namens de werkgever worden aangegaan. Maar als je onder gezag van een werkgever staat, ben je ook niet meer de zelfstandige, die eigen keuzes maakt. Aansprakelijkheid kan ook worden ondergebracht in een besloten vennootschap, kortweg de BV genoemd. De BV is een rechtsvorm, en kan daardoor aansprakelijk zijn, terwijl de directeur en de aandeelhouders daarvan, gevrijwaard zijn van die aansprakelijkheid. Maar die vrijwaring is niet absoluut. De vrijwaring verdwijnt bijvoorbeeld wanneer je door de bank of door een leverancier of afnemer wordt gevraagd om persoonlijk borg te staan.

Rechtsvorm?
De eenpersoonsonderneming is geen rechtsvorm. Je bent het zelf. Iets formeler: je bent en blijft een natuurlijk persoon.

Samenwerking?
Als zelfstandige ondernemer kun je heel goed samenwerken met anderen. Het is een kwestie van organiseren. Dat samenwerken kan permanent zijn; het kan ook projectgewijs. Soms is daarvoor een samenwerkingsovereenkomst verstandig. Maar in de praktijk wordt er enorm veel en goed samengewerkt zonder schriftelijke vastleggingen. Je wens tot samenwerken vraagt dus niet per se om een andere ondernemingsvorm. Je kunt ook een informele samenwerking creëren. Wanneer de samenwerking toch de behoefte aan een wat meer formele vorm oproept kun je je verenigen met anderen in een maatschap of in een vennootschap onder firma.

Fiscaal
Je neemt zelfstandig deel aan het economisch verkeer. Je bent dan omzetbelastingplichtig. De winst die maakt met je zelfstandige activiteiten, is belast voor de inkomstenbelasting. In andere artikelen vind je daarover meer. Kijk bij voorbeeld bij Zelfstandig ondernemerschap.