Skip to main content

De kostenmaatschap

De kostenmaatschap is een maatschap van personen die gezamenlijk kosten dragen en onderling verdelen.

Een veel voorkomende kostenmaatschap is die waarin personen gezamenlijk een werkruimte huren en gebruiken.
De maatschapsvorm is er dan voornamelijk om de afspraken over besluitvorming, over de verdeling van kosten en opbrengsten, en over het in- en uittreden van vennoten te regelen. 

 

Opbrengstenmaatschap
Ook de opbrengstenmaatschap komt voor. Bij voorbeeld wanneer twee artiesten de afspraken over royalties van gezamenlijk werk willen regelen, terwijl ze overigens geen samenwerking meer hebben.


Rechtsvorm?
Nee, de vennoten blijven persoonlijk aansprakelijk voor de schulden die namens de maatschap zijn aangegaan.

Samenwerkingsvorm?
Ja, er is bijna geen ander doel dan samenwerking aan te ontdekken. Maar die samenwerking is wel heel beperkt. Kosten maken, bijhouden en verdelen is niet meer dan een beheerstaak.  

Fiscaal 
De kostenmaatschap als geheel neemt deel aan het economisch verkeer. Daarom is de kostenmaatschap in beginsel omzetbelastingplichtig. In de praktijk veelal ook niet, wanneer de bedrijfsactiviteiten vrijgesteld zijn van omzetbelasting. En dat komt nu eenmaal vrij vaak voor wanneer er sprake is van exploitatie van werkruimte. 

Voor de inkomstenbelasting zijn de vennoten ieder voor zich zelfstandig ondernemer. De kostenverdeling die voortvloeit uit de maatschapsovereenkomst, komt op een of andere wijze terug in de bedrijfskosten van hun eigen zelfstandige beroep.