© ZOO

Deze webstek

Het ontwerp en de bouw en de invulling van deze webstek is een coproductie van:

  • Ontwerpbureau Lood van Bart van der Mark en Maarten Metz
  • Studio ZOO van Ronnie Stevens
  • Beeldrijk

    ZOO - toegankelijke webbouwers
  • Ronnie Stevens webconsultant
  • adres Lorentzlaan 22, 6821 JE Arnhem
  • telefoon 026-3705181
  • email ronnie@zoo.nl
  • web www.zoo.nl

Beeldrijk Rijnkade

Fotoverantwoording

We hebben de vele tekst op deze webstek zo veel mogelijk verluchtigd met foto's. Veruit de meeste zijn gemaakt door medewerkers van Beeldrijk. Ook zijn er foto's beschikbaar gesteld door onze cliënten. Enkele zijn uit "publiek domein" geplukt.

De foto's zijn gebruikt als illustratie bij de inhoud van een informatief artikel, en illustreren tegelijk in veel gevallen onze belangstelling voor kunst en cultuur. Er zitten foto's bij van kunstobjecten, productontwerpen en er zijn veel portretfoto's. Mocht je om één of andere reden een probleem hebben met een foto die wij als illustratie gebruiken, neem dan alsjeblieft contact met ons op.

Terug